Awaria na magistrali wodociągowej usunięta 04-03-2015

Awaria na magistrali wodociągowej usunięta »
Około godz. 17 została usunięta awaria na magistralnej sieci wodociągowej zasilającej Zabobrze. Obecnie mogą wystąpić jeszcze chwilowe obniżenia ciśnienia wody oraz obniżenie jej właściwości jakościowych. Stopniowo ten stan będzie ulegał poprawie. W miejscu awarii jeszcze przez kilka dni trwać będą prace ziemne związane z zasypaniem wyrobiska i utwardzeniem terenu....
Trwa usuwanie awarii sieci DN 500 dostarczającej wodę na Zabobrze 04-03-2015

Trwa usuwanie awarii sieci DN 500 dostarczającej wodę na Zabobrze »
Dzisiaj w godzinach porannych uległa awarii magistralna sieć wodociągowa DN 500 dostarczająca wodę z Zakładu Produkcji Wody Grabarów do mieszkańców Zabobrza. Obecnie woda dostarczana jest na teren Zabobrza ze Zbiornika wyrównawczo-zapasowego na Wzgórzu Dębowym. Zapas wody na Wzgórzu Dębowym pozwoli zaopatrzyć tę część miasta jeszcze przynajmniej...
Inicjatywy edukacyjne na temat wody cz.1 24-02-2015

Inicjatywy edukacyjne na temat wody cz.1 »
Spółka "WODNIK" cyklicznie prowadzi programy edukacyjne pod nazwą "Cykl życia wody". Bardzo cieszą inicjatywy, które dostrzegają problematykę wody i ścieków nie tylko w środowisku branży wod-kan, ale i w mediach ogólnoposlkich czy telewizyjnych kanałach dla dzieci. Edukacja od najmłodszych lat jest niezwykle ważna, aby ukształtować w...
Nowe-stare ceny od 1 marca 2015 roku 29-01-2015

Nowe-stare ceny od 1 marca 2015 roku »
W dniu 27 stycznia 2015 roku miała miejsce IV sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. W programie sesji znajdował się projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla okresu od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku na terenie Miasta Jelenia Góra, które nie zakładały ani wzrostu cen 1...
Wnioskowane ceny wody i ścieków od 1 marca 2015 r. bez zmian 23-01-2015

Wnioskowane ceny wody i ścieków od 1 marca 2015 r. bez zmian »
Dnia 19 grudnia 2014 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. przedłożyło  Panu Marcinowi Zawile Prezydentowi Miasta Jelenia Góra wniosek taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Miasta Jelenia Góra od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku,...