Taryfy dla cen wody i ścieków bez zmian 29-01-2014

Taryfy dla cen wody i ścieków bez zmian »
W dniu 28.01.2014 Rada Miejska Jeleniej Góry uchwaliła przedłużenie obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Jelenia Góra na okres od 1 marca 2014 roku do 28 lutego 2015 roku. Za głosowało 17 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 4 było przeciw. W związku z tym ceny ww. okresie za...
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji na lata 2014-2016 uchwalony 29-01-2014

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji na lata 2014-2016 uchwalony »
W dniu 28.01.2014 r. Rada Miejska Jeleniej Góry uchwaliła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2016. Za przyjęciem Planu głosowało 12 radnych, 4 się wstrzymało. Plan zakłada wydatki inwestycyjne w okresie 2014-2016 ponad 53 mln zł. Do najważniejszych zadań należeć będą:...
Przypominamy o zabezpieczeniu wodomierzy 27-01-2014

Przypominamy o zabezpieczeniu wodomierzy »
W związku z trwającym okresem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze, ponownie przypomina Właścicielom i Zarządcą Nieruchomości o zabezpieczeniu wodomierzy głównych, przyłączy wodociągowych oraz instalacji przed ich uszkodzeniem na skutek mrozu.
Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały wniosek o przedłużenie obowiązujących taryf. 27-01-2014

Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały wniosek o przedłużenie obowiązujących taryf. »
Dni 20 grudnia 2013 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. przedłożyło Prezydentowi Miasta Jelenia Góra i Radzie Miasta Jelenia Góra wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Miasta Jelenia...
Dofinansowanie  przebudowy sieci wodociągowej i przebudowy przyłączy wodociągowych w ul. Wyczółkowskiego 10-01-2014

Dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej i przebudowy przyłączy wodociągowych w ul. Wyczółkowskiego »
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji informuje, że zadanie o nazwie "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych w ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze o wartości 495 958,83 zł zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki w...