Parametry Jakości Wody

Poniżej przentujemy parametry jakości wody pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra.

Nazwa parametru
Jednostka
Dopuszczalne zakresy wartości *
Ujęcia
średnia wartość 
uzyskana w I półroczu 2017
Grabarów
Sosnówka
Leśniczówka
Kamienna
Wieża
stężenie jonów wodoru1
pH
6,5 - 9,5 
6,8
7,1
6,5
6,1
 przewodność
 μS/cm
2500 
275,0
101,4
40,9
40,5
amonowy jon
 mg NH4/I
0,5 
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
azotany
 mg NO3/I
50 
8,42
1,03
<1,00
<1,00
 azotyny
 mg NO2/I 
0,5 
<0,003
0,003
<0,003
<0,003
żelazo
 μg / I
200 
<9,0
39
29
86
mangan
 μg / I
50 
14
<7
<7
13
Twardość 2
 mgCaCO3/I
60 - 500 
87,6
30,8
9,3
8,1
 mmol/I
0,6 - 5
0,9
0,3
0,09
0,08

 

* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. 2015 poz.1989).

 1 W związku z działaniami prowadzonymi w strefie zaopatrzenia ujęć górskich, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze uzyskało zgodę na korzystanie z ujęcia Wieża Kamienna.

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku
uzupełniania minimalnej zawartości

Obszary zasilania w wodę miasta Jelenia Góra z poszczególnych ujęć:


 

Parametry jakości wody - I półrocze 2015 roku Parametry jakości wody - I półrocze 2015 roku »
format : pdf [ 137.34 kB ]
woda, wskaźniki, normy, twardość, Jelenia Góra
Parametry Jakości Wody Parametry Jakości Wody »
format : pdf [ 84.06 kB ]