Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ogłoszenie w sprawie pracy

18 listopada 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra poszukuje pracownika na stanowisko:

MISTRZ WYDZIAŁU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI

Zakres zadań:

 • W zakresie sieci kanalizacyjnej:
 1. Utrzymanie w stałej i właściwej sprawności technicznej sieci i urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Organizowanie robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska.
 3. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji, konserwacji, przeglądów i remontów sieci kanalizacyjnej.
 4. Organizacja robót związanych z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej.
 5. Zabezpieczenie właściwego oznakowania miejsc pracy na jezdniach, placach, chodnikach, terenach otwartych, itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. Prowadzenie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej i urządzeń z nią związanych.
 7. Dokonywanie odbioru robót zakończonych, nadzorowanie usuwania ewentualnych usterek oraz przywracanie sprawności technologicznej sieci kanalizacyjnej i urządzeń z nią związanych.
 8. Prowadzenie korespondencji dotyczącej problemów z siecią kanalizacyjną. 
 9. Sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia Kierownikowi Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji harmonogramu prac konserwacyjnych sieci kanalizacyjnej i urządzeń z nią związanych.
 • W zakresie urządzeń oczyszczalni ścieków:
 1. Utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji zapewniających sprawność technologiczną procesów oczyszczania ścieków.
 2. Zapewnienie właściwej obsługi maszyn, urządzeń i instalacji.
 3. Planowanie i organizowanie przeglądów, remontów maszyn, urządzeń i instalacji.
 4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków.
 5. Podejmowanie inicjatyw w zakresie optymalizacji kosztów procesów, kosztów utrzymania maszyn, urządzeń i instalacji.
 6. Typowanie do remontów bieżących i kapitalnych podległych obiektów i urządzeń.
 7. Doraźne usuwanie awarii w podległych obiektach i urządzeniach.
 8. Nadzorowanie serwisów i podwykonawców.
 9. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem instalacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
 10. Współpraca z technologiem oczyszczania ścieków/dyżurnym operatorem procesów oraz wykonywanie powierzonych zadań.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie ( preferowana inżynieria sanitarna bądź kierunek budowlany, mechaniczny, itp.)
 • prawo jazdy kat. B
 • dodatkowym atutem jest posiadanie uprawnień budowlanych 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet socjalny
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje i umożliwiające rozwój zawodowy

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o składanie aplikacji (CV) wraz z Klauzulą zgody i Klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik) drogą mailową na adres kadry@wodnik.net.pl do dnia 10.12.2021 r. z dopiskiem „rekrutacja” 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami, celem zaproszenia na rozmowę.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.