Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Sprzedaż działki

11 stycznia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze ogłasza sprzedaż nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki (działka nr 515/106, AM 8, obręb 0020 Jelenia Góra 3) o powierzchni 2 990 m2, objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00096208/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Oferty należy złożyć w sekretariacie PWiK „WODNIK” Sp. z o. o., Pl. Piastowski 21 w Jeleniej Górze do dnia 8.02.2021 r.

Cena wywoławcza wynosi 255 500,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) + należny podatek VAT.

Dodatkowe informacje nt. nieruchomości można uzyskać  pod numerem telefonu 797 432 505; 786 813 161.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.