Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Sprzedaż nieruchomości

12 kwietnia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oferuje do sprzedaży nieruchomość położoną w przemysłowej części miasta Jeleniej Góry przy ul. Karola Miarki (działka nr 515/106, AM 8, obręb 0020 Jelenia Góra 3), objętej Księgą Wieczystą nr JG1J/00096208/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość obejmuje:

  • Działka o powierzchni 0,2990ha 
  • Budynek socjalny o pow. 326,37m2
  • Budynek warsztatowo- magazynowy o pow. 313,90m2
  • Budynek magazynowy o pow. 94,04m2

Oferty należy  złożyć w sekretariacie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. Pl. Piastowski 21 w Jeleniej Górze do dnia 17.05.2021 r.

Cena nieruchomości wynosi 255 500,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) + należny podatek VAT.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. 797 432 505, 786 813 161.
 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.