Inspekcja i frezowanie

INSPEKCJA TELEWIZYJNA SIECI wodociągowych i kanalizacyjnych pozwala udokumentować:

 1. odchylenia od prawidłowego położenia,
 2. wewnętrzną korozję,
 3. zdeformowania,
 4. pęknięcia,
 5. połączenia rur i ich złącza,
 6. infilttację wód gruntowych,
 7. rozgałęzienia kanałów,
 8. przeszkody utrudniające przepływ ścieków w kanale,
 9. "dzikie" przyłącza

INSPEKCJĘ wykonujemy przy użyciu wysokiej jakości zestawu kamerowego firmy IPEK:
Przeglądy wykonujemy w:

 • rurociągach o średnicy od 150 mm do 1600 mm (kanalizacyjnych i wodociągowych).

Po wykonaniu przeglądu klient otrzymuje:

 • płytę DVD
 • raport pisemno - graficzny sporządzony przy użyciu oprogramowania WIN.CAN 8.0 z pomiarem spadków
 • zdjęcia fotograficzne miejsc szczególnych (opcjonalnie).

FREZOWANIE wykonujemy robotem frezowy typu TALPA 1330 wypełnianym azotem z zintegrowaną na stałe kamerą kolorową typu CCD zaopatrzoną w spryskiwacz obiektywu umożliwiający wykonywanie prac frezowych z jednoczesnym myciem kamery, która pozwala na ciągłe prowadzenie prac frezowych bez konieczności wyjazdu z kanału. Frezowanie wykonywane jest przy użyciu dwóch głowic frezowych - diamentowych typu "grzyb mały" oraz "mała pirania"
Robot ten przystosowany jest do prowadzenia prac frezowych w kanałach w zakresach średnic od DN 150 – 400 mm.

Oferta cenowa:

Inspekcja:

 • koszt 1 mb sieci - 4,50 zł
 • koszt 1 godziny inspekcji - 300,00 zł - przy szybkości kamerowania poniżej 50 mb/godz.
 • minimalna cena usługi - 150,00 zł (Powyżej 1/2 godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu)

W przypadku przestojów ekipy kamerującej, nie wynikającej z winy zleceniobiorcy cena uzależniona jest nie od ilości metrów a od godzin pracy.

Przy zleceniu powyżej 500 mb sieci możliwość negocjacji ceny.

Frezowanie:

 • koszt 1 godziny frezowania - 245,00 zł
 • koszt 1 godziny frezowania przy niskiej temperaturze - 260,00 zł
 • koszt 1 godziny postoju z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy - 225,00 zł

Dojazd:

 • koszt 1 kilometra w mieście - 4,50 zł
 • koszt 1 kilometra poza miastem - 3,20 zł

Przy sporządzaniu faktury VAT należy uwzględnić podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i klasyfikacją usług.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl