Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Laboratorium

Laboratorium Wody i Ścieków

Jakość wody do spożycia dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry kontrolowana jest przez Laboratorium Wody przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., mieszczące się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" przy ulicy Wróblewskiego.

Prowadzone badania pozwalają ocenić, czy woda udatniona spełnia wymagania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).

Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025.

Laboratorium prowadzi:

  • kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody
  • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych
  • działani laboratorium służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
  • laboratorium nie podejmuje  się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
  • badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków komercyjnych i finansowych

Laboratorium Wody jest wyposażone w nową aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami.

Na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej znajduje się Laboratorium Ścieków, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie analizy fizyko-chemicznej ścieków.

Parametry Jakości Wody

Poniżej przentujemy parametry jakości wody pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra:

Nazwa parametru

Jednostka

Dopuszczalne zakresy wartości*

Ujęcia 
średnia wartość 
uzyskana w I półroczu 2020

Grabarów

Sosnówka

Leśniczówka

Kamienna
Wieża

stężenie jonów wodoru1

pH

6,5 - 9,5 

6,8

7,1

6,6

5,9

przewodność

 μS/cm

2500 

288,1

 90,1

 39,4

 42,9

amonowy jon

 mg NH4/I

0,5 

 <0,02

 <0,02

 <0,02

 <0,02

azotany

 mg NO3/I

50 

 7,80

 <1,00

 <1,00

 <1,00

azotyny

 mg NO2/I 

0,5 

 <0,003

 <0,003

 <0,003

 <0,003

żelazo

 μg / I

200 

 <9

 25

 61

 199

mangan

 μg / I

50 

 24

 7

 17

 16

Twardość2

 mgCaCO3/I

60 - 500 

 90,0

 22,0

 6,3

 5,9

 mmol/I

0,6 - 5

 0,90

 0,22

 0,06

 0,06

 

* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294)

 1  W związku z działaniami prowadzonymi w strefie zaopatrzenia ujęć górskich,  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze Przedsiębiorstwo   Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze uzyskało zgodę na korzystanie z  ujęcia Wieża Kamienna.

 2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku  uzupełniania minimalnej zawartości.

Obszary zasilane przez poszczególne ujęcia:

Strefy

*Niektóre obszary mogą być zasilane z więcej niż jednego źródła.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl