Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Lokalizacja wycieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze świadczy usługę polegającą na bezwykopowym lokalizowaniu wycieków na sieci wodociągowej przy pomocy urządzenia "ENIGMA". Praca tego urządzenia polega na skorelowaniu dźwięków pomiędzy dwoma tzw. logerami umieszczonymi w dwóch różnych punktach na sieci np. zasuwy.

Efektem pracy jest analiza danych przetransferowanych do komputera z logerów na podstawie, której ustala się ewntualne miejsce wycieku.

Oferta cenowa

Bezwykopowa lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej przy pomocy urządzenia ENIGMA: 400,00 zł
Do ceny usługi należy doliczyć dojazd w wysokości 3 zł za 1 kilometr w mieście lub 2,50 zł za 1 kilometr poza miastem.

Jeżeli praca wykonywana jest poza nominalnym czasem pracy stawka godzinowa ulega podwyższeniu o 100%.

Podana wyżej cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i klasyfikacją usług. Pełen cennik świadczonych usług wraz ze stosownymi objaśnieniami i szczegółowymi zasadami obliczania opłat znajduje się w zakładce Cennik usług.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.