Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pomiar wydajności hydrantu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze wykonuje na pisemne zlecenie zleceniodawcy pomiary wydajności hydrantu.

Pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pomocy profesjonalnego, posiadającego ważne Świadectwo Wzorcowania sprzętu HYDRO-TEST firmy BIATECH. Dzięki pomiarowi można określić czy badany hydrant SPEŁNIA wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego. Badaniu podlegają hydranty zewnętrzne o średnicach DN80 i DN100.

Zlecenia pomiaru należy składać drogą pisemną w Sekretariacie tut. Przedsiębiorstwa (Pl. Piastowski 21) lub drogą mailową na adres sekretariat@wodnik.net.pl

 

Oferta Cenowa

Opłata za pomiar wydajności hydrantu: 120,00 zł (do opłaty za usługę doliczany jest koszt transportu na podstawie cennika).

Podana wyżej cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i klasyfikacją usług. Pełen cennik świadczonych usług wraz ze stosownymi objaśnieniami i szczegółowymi zasadami obliczania opłat znajduje się w zakładce Cennik usług.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.