Misja Spółki

  

Zapewniamy bezpieczeństwo dostaw czystej i wysokiej jakości wody, sprawny odbiór ścieków oraz usługi na najwyższym poziomie
dla podnoszenia standardu i komfortu życia jeleniogórskiej społeczności
z poszanowaniem środowiska naturalnego
www.wodnik.net.pl używa cookies więcej informacji