Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Baza Techniczna, Wodomierze

Adres

58-560 Jelenia Góra,
ul. Ceglana 7

Telefony kontaktowe

Telefon alarmowy - Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne

"Rozmowy są nagrywane"

994

Wydział Utrzymania i Eksploatacji Sieci Wodociągowej

75 73 03 538

Dział Serwisu Technicznego

75 73 03 547 75 73 03 599

Dział Gospodarki Materiałowej

75 73 03 549

Specjalista ds. BHP i PPoż.

75 73 03 573

Dział Automatyki i Energetyki

75 73 03 535

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.