Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

Siedziba Biura Obsługi Klienta:

 • Mieści się przy Pl. Piastowskim 21 w Cieplicach (naprzeciwko Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego),
 • pomieszczenie Biura mieści się około 150 m od byłej siedziby Przedsiębiorstwa przy Pl. Piastowskim 12,
 • zaletą obecnej lokalizacji BOK jest bezkolizyjny podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

 • od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Kontakt telefoniczny: 75 730 35 00 lub 75 730 35 26
Kontakt mailowy:
 bok@wodnik.net.pl

Co można załatwić w Biurze Obsługi Klienta?

 • zgłosić telefonicznie stan wodomierza, po czym za pośrednictwem Poczty wysyłana jest odbiorcy faktura,
 • tutaj odbiorca, który osobiście przyjdzie do Biura i poda stan wodomierza, otrzyma od ręki fakturę,
 • do Biura powinien się zgłosić Klient, który chce zawrzeć umowę o dostawę wody i odbiór ścieków, celem złożenia wniosku według wzoru dostępnego na miejscu
 • w BOK odbiorca otrzyma umowę na dostawę wody i odbiór ścieków systemem sieciowym,
 • W BOK należy zgłosić zmianę danych dotyczących odbiorcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny,
 • w BOK można zgłosić reklamację dotyczącą jakości wystawionej faktury i funkcjonowania wodomierza.

Zdalne przepisanie umowy

W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy (druki w zakładce do pobrania):

 • wniosek o zawarcie umowy,
 • protokół zdawczo-odbiorczy,
 • tytuł prawny do nieruchomości,
 • akceptacja udostępniania e-faktur
  (w przypadku wyboru elektronicznej formy faktury).

Po otrzymaniu kompletu dokumentów na adres bok@wodnik.net.pl lub bok.umowy@wodnik.net.pl umowa zostanie przesłana do podpisu na wskazany adres korespondencyjny.

Kasa

Należności za wystawiane odbiorcy faktury można opłacić bez kosztów manipulacyjnych w kasie głównej Nr 1 przy Pl. Piastowskim 12, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1430. Płatności dokonywać można gotówką lub przy pomocy karty płatniczej.


Do pobrania

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do pobrania.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.