Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

Siedziba BOK:

 • Mieści się przy Pl. Piastowskim 21 w Cieplicach (naprzeciwko Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego),
 • pomieszczenie Biura mieści się około 150m od byłej siedziby Przedsiębiorstwa przy Pl. Piastowskim 12,

 • zaletą obecnej lokalizacji BOK jest bezkolizyjny podjazd dla osób niepełnosprawnych.

BOK przyjmuje klientów:

[Informacja z 2020-07-08: W związku z COVID-19 godziny przyjmowania uległy zmianie. Szczegółowe informacje dostępne są pod wskazanym adresem]

 • w poniedziałek od 700 do 1600

 • od wtorku do piątku od 700 do 1500

Kontakt telefoniczny: 75 730 35 00 lub 75 730 35 26
Kontakt mailowy:
 bok@wodnik.net.pl

Co można załatwić w BOK?

 • zgłosić telefonicznie stan wodomierza, po czym za pośrednictwem Poczty wysyłana jest odbiorcy faktura,

 • tutaj odbiorca, który osobiście przyjdzie do Biura i poda stan wodomierza, otrzyma od ręki fakturę,

 • do Biura powinien się zgłosić Klient, który chce zawrzeć umowę o dostawę wody i odbiór ścieków, celem złożenia wniosku według wzoru dostępnego na miejscu

 • w BOK odbiorca otrzyma umowę na dostawę wody i odbiór ścieków systemem sieciowym,

 • W BOK należy zgłosić zmianę danych dotyczących odbiorcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny,

 • w BOK można zgłosić reklamację dotyczącą jakości wystawionej faktury i funkcjonowania wodomierza.

UWAGA

[Informacja z 2020-07-08: W związku z COVID-19 godziny otwarcia kasy uległy zmianie. Szczegółowe informacje dostępne są pod wskazanym adresem]

Należności za wystawiane odbiorcy faktury można opłacić bez kosztów manipulacyjnych w kasie głównej Nr 1 przy Pl. Piastowskim 12, która czynna jest w godzinach:

 • w poniedziałek od 730 do 1500
 • od wtorku do piątku  od 730 do 1430

Do pobrania

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl