Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ISO

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 29-31 sierpnia 2022 roku firma certyfikacyjna TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. przeprowadziła w PWiK „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze zintegrowany audyt dla ponownej certyfikacji obowiązującego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO. Audytorzy pozytywnie ocenili funkcjonowanie i stały rozwój w Spółce systemów zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z ochroną środowiska, określeniem kontekstu Spółki oraz działań związanych z określeniem ryzyk i szans dla rozwoju Spółki.

Utrzymanie, doskonalenie i certyfikacja systemów zarządzania wg norm ISO jest stałym elementem rozwoju Spółki wpisanym w Strategię Rozwoju Spółki na kolejne lata. Działania te dają gwarancję rozwoju Spółki zgodnie z nowoczesnymi międzynarodowymi standardami i normami, a mieszkańcom Jeleniej Góry, którzy korzystają z usług naszej Spółki daje pewność, że piją dobrą i zdrową wodę, a jakość oferowanych usług jest coraz lepsza.

Polityka Jakości i Środowiska

Zamierzeniem P.W. i K. „WODNIK” Spółka z o.o., zgodnie z decyzją Zarządu, jest jego rozwój poprzez ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania, jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 i środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005.

Politykę jakości i środowiska będziemy urzeczywistniać poprzez:

  1. Nieustające doskonalenie funkcjonowania i skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością i środowiskiem
  2. Minimalizowanie wpływu znaczących czynników działalności Spółki na środowisko naturalne
  3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i świadomości pracowników Spółki
  4. Podnoszenie satysfakcji Klientów poprzez sprawne i niezawodne realizowanie zadań w sferze gospodarki wodno - ściekowej
  5. Dbałość o interes mieszkańców, wyrażająca się w kształtowaniu kosztów na niezbędnym poziomie i wysokiej jakości świadczonych usług

Zarząd Spółki zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Znajomość polityki jakości i środowiska oraz zasad jej funkcjonowania w naszej Spółce jest obowiązkiem każdego pracownika.

Prezes Zarządu
Wojciech Jastrzębski

Jelenia Góra 01.02.2010 r.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.