Jakość wody

Parametry Jakości Wody

Poniżej przentujemy parametry jakości wody pozyskiwanej z poszczególnych ujęć dla obszaru miasta Jelenia Góra:

Nazwa parametru

Jednostka

Dopuszczalne zakresy wartości*

Ujęcia 
średnia wartość 
uzyskana w II półroczu 2021

Grabarów

Sosnówka

Leśniczówka

Kamienna
Wieża

stężenie jonów wodoru

pH

6,5 - 9,5 

6,9

7,3

7,3

6,6

przewodność

 μS/cm

2500 

271,3

128,3

 47,16

 48,5

amonowy jon

 mg NH4/I

0,5 

 <0,02

 <0,02

 <0,02

 <0,02

azotany

 mg NO3/I

50 

 6,79

 1,15

 <1,00

 <1,00

azotyny

 mg NO2/I 

0,5 

 <0,003

 <0,003

 0,005

 0,005

żelazo

 μg / I

200 

 11

 74

 60

 197

mangan

 μg / I

50 

 36

 9

 8

 9

Twardość1

 mgCaCO3/I

60 - 500 

 88,5

 33,1

 6,9

 5,7

 mmol/I

0,6 - 5

 0,89

 0,33

 0,07

 0,06

 

* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294)

 1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku  uzupełniania minimalnej zawartości.

Archiwalne parametry jakości wody znajdują się w zakładce Do Pobrania

Strefy zasilania

Obszary zasilane przez poszczególne ujęcia**:

**Niektóre obszary mogą być zasilane z więcej niż jednego źródła.

Prezentowana mapa oraz dane opisowe mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.