Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Warunki techniczne, odbiory, uzgodnienia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze świadczy usługi:

  • Wydanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej,
  • Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej
  • Odbiory techniczne końcowe sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

Powyższe pozycje dotyczą sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. Wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci oraz nadzór techniczny nad budową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest wykonywane nieodpłatnie. Z procedurą przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można zapoznać się w Strefie Klienta, zakładce Przyłączenie do sieci.

Przedsiębiorstwo wykonuje także:

  • Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu,
  • Wydanie opinii branżowych,
  • Uzgodnienie kolizji.

Oferta cenowa

TABELA 6. POZOSTAŁE USŁUGI
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Wydanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej zł/usługa 560,00 zł 23% 688,80 zł
2. Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej zł/usługa 600,00 zł 23% 738,00 zł
3. Odbiory techniczne końcowe sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej zł/usługa 480,00 zł 23% 590,40 zł
4. Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu
4.1 Uzgodnienie na formatach A4 i A3 za jeden arkusz zł/usługa 80,00 zł 23% 98,40 zł
4.2 Uzgodnienie na formatach  większych niż A3 za jeden arkusz zł/usługa 160,00 zł 23% 196,80 zł
5. Uzgodnienie kolizji zł/usługa 160,00 zł 23% 196,80 zł
6. Wydanie opinii branżowych zł/usługa 160,00 zł 23% 196,80 zł

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 6 są świadczone wyłącznie na terenie miasta Jelenia Góra. 
2 W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.

 

Do pobrania

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.