Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przetargi

Przetargi BIP

Informacje o przetargach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. Z o.o. w Jeleniej Górze mogą Państwo znaleźć w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Platforma Zakupowa

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.10.2018 r. składanie ofert w wybranych postępowaniach przetargowych prowadzonych w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wprowadzoną Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 578 dnia 10.10.2018 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze odbywać się będzie poprzez elektroniczną Platformę zakupową.

W związku z powyższym konieczna jest rejestracja w bazie wykonawców przy użyciu elektronicznego formularza. Rejestracja jest bezpłatna.

Rejestracja w elektronicznej platformie zakupowej PWiK "WODNIK" Sp. z o.o., możliwa jest przy pomocy elektronicznego formularza, który ukaże się Państwu po kliknięciu w poniższy link:


Platforma Zakupowa - rejestracja

Postępowania przetargowe

Postępowania przetargowe dostępne są pod linkami:
Ogłoszenia regulaminowe: https://wodnik.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
Ogłoszenia ustawowe: https://wodnik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
JEDZ: https://wodnik.logintrade.net/rejestracja/jedz.html
 W razie pytań technicznych związanych z logowaniem i obsługą platformy prosimy o kontakt bezpośredni z infolinią techniczną Logintrade pod numerami:

  • +48 71 787 35 34;
  • +48 71 787 37 27;
  • +48 71 787 37 57;

oraz adresem e-mail: helpdesk@logintrade.net

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.