Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Telefony kontaktowe

Dyrekcja

58 - 560 Jelenia Góra,
Pl. Piastowski 21

Rzecznik prasowy

Kontakt z mediami Zbigniew Rzońca.

515 000 036

Dział Organizacyjno-Prawny

75 73 03 518 75 73 03 593

Dział Personalny (Kadry)

75 73 03 522

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

58 - 500 Jelenia Góra,
ul. Lwówecka

Oczyszczalnia

75 73 03 544

Laboratorium Ścieków

75 73 03 543

Zakład Uzdatniania Wody Sosnówka

58-560 Jelenia Góra,
ul. Wróblewskiego 101

Baza Techniczna, Wodomierze

58-560 Jelenia Góra,
ul. Ceglana 7

Telefon alarmowy - Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne

"Rozmowy są nagrywane"

994

Wydział Utrzymania i Eksploatacji Sieci Wodociągowej

75 73 03 538

Dział Gospodarki Materiałowej

75 73 03 549

Specjalista ds. BHP i PPoż.

75 73 03 573

Dział Automatyki i Energetyki

75 73 03 535

Pl. Piastowski 12

58-560 Jelenia Góra,
Pl. Piastowski 12

Dział Inwestycji i Rozwoju

75 73 03 588 75 73 03 563

Dział Rozrachunków

75 73 03 569

Dział Finansowo-Księgowy

75 73 03 567

Dział Kontrolingu i Budżetowania

75 73 03 575

Kontrola Wewnętrzna

75 73 03 571

Dział Teleinformatyki

75 73 03 550

Spec. ds. Systemów Zarządzania i Ochrony Środowiska

75 73 03 595

Dział Administracyjno-Gospodarczy

75 73 03 587

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.