Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Awarie

Zgłoszenie awarii

Awarię można zgłosić dzwoniąc pod bezpłatny, czynny całą dobę numer Pogotowia Wodociągowo - Kanalizacyjnego: 994.

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne przyjmuje zgłoszenia dotyczące m.in.:

  • awarii sieci wodociągowych,

  • awarii przyłączy wodociągowych do zaworu głównego w budynku,

  • niskiego ciśnienia wody,

  • zanieczyszczenia wody,

  • awarii hydrantów,

  • awarii sieci kanalizacyjnej,

  • itp.

Komunikaty o awariach

Awaria ul.Kiepury - 16.09.2020 od 16 wrz do 16 wrz 2020

Prace modernizacyjne ul.Kruszwicka - 16.09.2020 od 16 wrz do 16 wrz 2020

ul. Morcinka - awaria sieci wodociągowej od 11 wrz do 11 wrz 2020

Jagniątków od 8 wrz do 8 wrz 2020

Jagniątków od 8 wrz do 8 wrz 2020

08.09.2020 Karłowicza od 8 wrz do 8 wrz 2020

08.09.2020 Karłowicza od 8 wrz do 8 wrz 2020

08.09.2020 Karłowicza od 8 wrz do 8 wrz 2020

ul. Różyckiego - awaria sieci wodociągowej od 6 wrz do 6 wrz 2020

Awaria sieci wodociągowej od 4 wrz do 4 wrz 2020

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl