Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dofinansowanie ISO 14001

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt nr POIS.04.01.00-00-006/11.

W wyniku złożonego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. „Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.” , działanie 4.1 „Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14 572,00 zł

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.