Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wodomierze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Sekcja Opomiarowania w Jeleniej Górze świadczy usługi związane z wymianą, montażem, demontażem oraz odbiorem technicznym wodomierzy.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wykonania zlecanej usługi (tel. 75 73 03 532, 75 73 03 533, 75 73 03 534 w godzinach 7:00 - 15:00)

Oferujemy kompleksowe usługi w tym m.in.:

 1. Wymiana legalizacyjna wodomierzy
  • Demontaż wodomierza,
  • Montaż wodomierza,
  • Założenie plomb,
  • Spisanie szczegółowego protokołu wymiany,
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa
 2. Montaż wodomierza
  • Montaż wodomierza,
  • Założenie plomb,
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa
 3. Demontaż wodomierza
  • Demontaż wodomierza,
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa
 4. Odbioru technicznego wodomierza
  • Założenie plomb
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa.

Oferta cenowa

TABELA 4. USŁUGI W ZAKRESIE WODOMIERZY
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Wymiana wodomierza (podlicznika) i odbiór węzła wodomierzowego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu. Nie obejmuje kosztu wodomierza (podlicznika).
zł/usługa 122,00 zł 23% 150,06 zł
8%2 131,76 zł
1.1 Wymiana kolejnego wodomierza (podlicznika) i odbiór węzła wodomierzowego
Przy wymianie kilku wodomierzy jednocześnie w tym samym obiekcie/lokalu.
zł/szt. 82,00 zł 23% 100,86 zł
8%2 88,56 zł
2. Odbiór węzła wodomierzowego (podlicznika)
Usługa obejmuje odbiór i oplombowanie wodomierza (podlicznika). W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 73 zł 23% 89,79 zł
8%2 78,84 zł
2.1 Odbiór każdego kolejnego węzła wodomierzowego (podlicznika)
Przy odbiorze kilku wodomierzy jednocześnie w tym samym obiekcie/lokalu.
zł/szt. 40 zł 23% 49,20 zł
8%2 43,20 zł
3. Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Zleceniodawcy (na czas nie krótszy niż 1 okres rozliczeniowy i nie dłuższy niż 1 rok)
W zakres usługi wchodzą:
 1. zamknięcie zasuwy połączeniowej,
 2. demontaż wodomierza głównego,
 3. złożenie wodomierza do depozytu.
Usługa realizowana pod warunkiem braku konieczności ingerencji w istniejącej sieci wodociągowej. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 239,00 zł 23% 293,97 zł
8%2 258,12 zł
4. Przywrócenie świadczenia usługi na wniosek Zleceniodawcy
W zakres usługi wchodzą:
 1. otwarcie zasuwy połączeniowej,
 2. montaż wodomierza głównego.
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 139,00 zł 23% 170,97 zł
8%2 150,12 zł
5. Demontaż wodomierza (podlicznika) na wniosek Zleceniodawcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 94,00 zł 23% 115,62 zł
8%2 101,52 zł
6. Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego na wniosek Zleceniodawcy
Usługa obejmuje: 
 1. sprawdzenie możliwości wydania warunków, oględziny w terenie; 
 2. określenie warunków technicznych i przesłanie ich do Zleceniodawcy; 
 3. zamknięcie dopływu wody na czas prac; 
 4. montaż wodomierza głównego, odbiór techniczny, oplombowanie; 
 5. otwarcie dopływu wody.
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu dla trzech wizyt pracownika/pracowników Spółki.
zł/usługa 366,00 zł 23% 450,18 zł
8%2 395,28 zł
6.1 kolejna wizyta
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 106,00 zł 23% 130,38 zł
8%2 114,48 zł
7. Wydanie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej (maksymalnie na 4 wodomierze główne)
Usługa obejmuje: 
 1. sprawdzenie możliwości wydania warunków, oględziny w terenie; 
 2. określenie warunków technicznych i przesłanie ich do Zleceniodawcy;
 3. zamknięcie dopływu wody na czas prac; 
 4. montaż wodomierza głównego, odbiór techniczny, oplombowanie; 
 5. otwarcie dopływu wody.
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu dla trzech wizyt pracownika/pracowników Spółki.
zł/usługa 413,00 zł 23% 507,99 zł
8%2 446,04 zł
7.1 kolejna wizyta
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 106 zł 23% 130,38 zł
8%2 114,48 zł
8. Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Odbiorcy np. z powodu uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru z winy Odbiorcy (niewłaściwego zabezpieczenia lub celowego uszkodzenia).
8.1 Wodomierz  Ø 15 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 283,00 zł 23% 348,09 zł
8%2 305,64 zł
8.2 Wodomierz  Ø 20 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 355,00 zł 23% 436,27 zł
8%2 383,07 zł
8.3 Wodomierz  Ø 25 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 661,00 zł 23% 813,03 zł
8%2 713,88 zł
8,4 Wodomierz  Ø 32 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 717,00 zł 23% 881,91 zł
8%2 774,36 zł
8.5 Wodomierz  Ø 40 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 1 382,00 zł 23% 1 699,86 zł
8%2 1 492,56 zł
8.6 Wodomierz  Ø 50 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 1 732,00 zł 23% 2 130,36 zł
8%2 1 870,56 zł
8.7 Wodomierz  Ø 65 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 2 256,00 zł 23% 2 774,88 zł
8%2 2 436,48 zł
8.8 Wodomierz  Ø 80 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 3 342,00 zł 23% 4 110,66 zł
8%2 3 609,36 zł
8.9 Wodomierz  Ø 100 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 3 482,00 zł 23% 4 282,86 zł
8%2 3 760,56 zł
8.10 Wodomierz  Ø 125 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 1 854,00 zł 23% 2 280,42 zł
8%2 2 002,32 zł
8.11 Wodomierz Ø 150 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt transportu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 7 472,00 zł 23% 9 190,56 zł
8%2 8 069,76 zł
9. Wymiana modułów do odczytów zdalnych na wodomierzu głównym z powodu uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru z winy Odbiorcy (niewłaściwego zabezpieczenia lub celowego uszkodzenia) zł/usługa 327,00 zł 23% 402,21 zł
8%2 353,16 zł
10.

Ekspertyza wodomierza głównego

Stosuje się, jeżeli ekspertyza wykaże poprawne działanie wodomierza. Opłata obejmuje demontaż i montaż wodomierza oraz koszty wysyłki wodomierza do firmy przeprowadzającej ekspertyzę. Do ceny należy doliczyć koszty ekspertyzy wykonanej przez wyspecjalizowaną firmę.

zł/usługa 268,00 zł 23% 329,64 zł
8%2 289,44 zł
11. Ponowne oplombowanie wodomierza głównego związane z uszkodzeniem plomb/zdjęciem plomb przez Odbiorcę wraz z weryfikacją, czy nie nastąpiły zmiany nieuzgodnione wcześniej z PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. zł/usługa 90,00 zł 23% 110,70 zł
8%2 97,20 zł
12. Inne prace przy węźle wodomierzowym wg faktycznego czasu pracy potwierdzonego przez Zleceniodawcę
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu. 
Do ceny należy doliczyć koszty zużytych materiałów.
zł/godzina 240,00 zł 23% 295,20 zł
8%2 259,20 zł
13. Pokrycie kosztów zleconej usługi niewykonanej z winy Zleceniodawcy
W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.
zł/usługa 50% wg cennika Tabeli 4 23% x

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 4 są świadczone wyłącznie na terenie miasta Jelenia Góra. 
2 Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr.
3 W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.

 

Do pobrania

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.