Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wodomierze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Sekcja Opomiarowania w Jeleniej Górze świadczy usługi związane z wymianą, montażem, demontażem oraz odbiorem technicznym wodomierzy.

Oferujemy kompleksowe usługi w tym m.in.:

 1. Wymiana legalizacyjna wodomierzy
  • Demontaż wodomierza,
  • Montaż wodomierza,
  • Założenie plomb,
  • Spisanie szczegółowego protokołu wymiany,
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa
 2. Montaż wodomierza
  • Montaż wodomierza,
  • Założenie plomb,
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa OD3. D
 3. Demontaż wodomierza
  • Demontaż wodomierza,
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa OD3. D
 4. Odbioru technicznego wodomierza
  • Założenie plomb
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wykonania zlecanej usługi (tel. 75 73 03 532, 75 73 03 533, 75 73 03 534 w godzinach 7:00 - 15:00)

Oferta cenowa

Wysokość ceny za wykonaną usługę

 • Montaż i odbiór instalacji wodomierzowej (podlicznik) wg faktycznego czasu pracy potwierdzonego przez usługobiorcę1: 114,00 zł za godzinę pracy + koszt zużytego materialu
 • Wymiana wodomierza i odbiór węzła wodomierzowego (podlicznik)1: 54,00 zł + koszt wodomierza
 • Wymiana kolejnego wodomierza (podlicznika)1 - przy wymianie kilku wodomierzy jednocześnie: 31,00 zł + koszt wodomierza 
 • Odbiór techniczny węzła wodomierzowego (podlicznika)1: 37,00 zł
 • Odbiór techniczny każdego kolejnego węzła wodomierzowego (podlicznika)1 - przy odbiorze kilku wodomierzy jednocześnie: 10,00 zł
 • Demontaż wodomierza2: 54,00 zł
 • Wydanie warunkow przeniesienia wodomierza głównego 173,00 zł
 • Określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej (rozdział na maksymalnie 4 wodomierze główne): 224,00 zł
 • Opłata za demontaż wodomierza głównego do depozytu - 54,00 zł demontaż + 100,00 zł za usługę depozytu oraz 54,00 zł  za montaż. Do usługi należy doliczyć koszt transportu.

Wszystkie ceny podane wyżej są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i klasyfikacją usług. Pełen cennik świadczonych usług wraz ze stosownymi objaśnieniami i szczegółowymi zasadami obliczania opłat znajduje się w zakładce Cennik usług.


1 Usługa nie dotyczy wodomierzy głównych, o których mowa w art.15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w);

2 Usługa dotyczy demontażu wodomierza na wniosek Zleceniodawcy.

Pliki do pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.