Wodomierze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Sekcja Opomiarowania w Jeleniej Górze informuje, że świadczymy usługi związane z wymianą, montażem, demontażem oraz odbiorem technicznym wodomierzy.

Oferujemy kompleksowe usługi:

 1. Wymiany legalizacyjnej wodomierzy
  • Demontaż wodomierza,
  • Montaż wodomierza,
  • Założenie plomb,
  • Spisanie szczegółowego protokołu wymiany,
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa
 2. Montażu wodomierza
  • Montaż wodomierza,
  • Założenie plomb,
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa OD3. D
 3. Demontażu wodomierza
  • Demontaż wodomierza,
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa OD3. D
 4. Odbioru technicznego wodomierza
  • Założenie plomb
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wykonania zlecanej usługi (tel. 75 73 03 532, 75 73 03 533, 75 73 03 534 w godzinach 7:00 - 15:00)

Wysokość ceny za wykonaną usługę

 • Wymiana wodomierza 54,00 zł + koszt wodomierza
 • Wymiana kolejnego wodomierza (przy wymianie kilku wodomierzy jednocześnie) 31,00 zł + koszt wodomierza 
 • Montaż wodomierza 1,90 zł za 1 min pracy + koszt zużytego materiału
 • Demontaż wodomierza 54,00 zł
 • Odbiór techniczny wodomierza 37,00 zł
 • Odbiór techniczny każdego kolejnego wodomierza (przy odbiorze kilku wodomierzy jednocześnie) 10,00 zł
 • Wydanie warunkow przeniesienia wodomierza głównego 173,00 zł

Wszystkie ceny podane wyżej są cenami netto i nalicza się do nich należny podatek VAT

Pliki do pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl