Wodomierze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Sekcja Opomiarowania w Jeleniej Górze świadczy usługi związane z wymianą, montażem, demontażem oraz odbiorem technicznym wodomierzy.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wykonania zlecanej usługi (tel. 75 73 03 532, 75 73 03 533, 75 73 03 534 w godzinach 7:00 - 15:00)

Oferujemy kompleksowe usługi w tym m.in.:

 1. Wymiana legalizacyjna wodomierzy
  • Demontaż wodomierza,
  • Montaż wodomierza,
  • Założenie plomb,
  • Spisanie szczegółowego protokołu wymiany,
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa
 2. Montaż wodomierza
  • Montaż wodomierza,
  • Założenie plomb,
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa
 3. Demontaż wodomierza
  • Demontaż wodomierza,
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa
 4. Odbioru technicznego wodomierza
  • Założenie plomb
  • Spisanie szczegółowego protokołu
  • Dostarczenie protokołu do Biura Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa.

Oferta cenowa

TABELA 4. USŁUGI W ZAKRESIE WODOMIERZY
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Wymiana wodomierza (podlicznika) i odbiór węzła wodomierzowego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu. Nie obejmuje kosztu wodomierza (podlicznika).
zł/usługa 99 zł 23% 121,77 zł
8%2 109,92 zł
1.1 Wymiana kolejnego wodomierza (podlicznika) i odbiór węzła wodomierzowego
Przy wymianie kilku wodomierzy jednocześnie w tym samym obiekcie/lokalu.
zł/szt. 66 zł 23% 81,17 zł
8%2 71,28 zł
2. Odbiór węzła wodomierzowego (podlicznika)
Usługa obejmuje odbiór i oplombowanie wodomierza (podlicznika). W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 73 zł 23% 89,79 zł
8%2 78,84 zł
2.1 Odbiór każdego kolejnego węzła wodomierzowego (podlicznika)
Przy odbiorze kilku wodomierzy jednocześnie w tym samym obiekcie/lokalu.
zł/szt. 40 zł 23% 49,20 zł
8%2 43,20 zł
3. Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Zleceniodawcy (na czas nie krótszy niż 1 okres rozliczeniowy i nie dłuższy niż 1 rok)
W zakres usługi wchodzą:
 1. zamknięcie zasuwy połączeniowej,
 2. demontaż wodomierza głównego,
 3. złożenie wodomierza do depozytu.
Usługa realizowana pod warunkiem braku konieczności ingerencji w istniejącej sieci wodociągowej. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 212 zł 23% 260,76 zł
8%2 228,96 zł
4. Przywrócenie świadczenia usługi na wniosek Zleceniodawcy
W zakres usługi wchodzą:
 1. otwarcie zasuwy połączeniowej,
 2. montaż wodomierza głównego.
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 112 zł 23% 137,76 zł
8%2 120,96 zł
5. Demontaż wodomierza (podlicznika) na wniosek Zleceniodawcy
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 78 zł 23% 95,94 zł
8%2 84,24 zł
6. Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego na wniosek Zleceniodawcy
Usługa obejmuje: 
 1. sprawdzenie możliwości wydania warunków, oględziny w terenie; 
 2. określenie warunków technicznych i przesłanie ich do Zleceniodawcy; 
 3. zamknięcie dopływu wody na czas prac; 
 4. montaż wodomierza głównego, odbiór techniczny, oplombowanie; 
 5. otwarcie dopływu wody.
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu dla trzech wizyt pracownika/pracowników Spółki.
zł/usługa 297 zł 23% 365,31 zł
8%2 320,76 zł
6.1 kolejna wizyta
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 86 zł 23% 105,78 zł
8%2 92,88 zł
7. Wydanie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej (maksymalnie na 4 wodomierze główne)
Usługa obejmuje: 
 1. sprawdzenie możliwości wydania warunków, oględziny w terenie; 
 2. określenie warunków technicznych i przesłanie ich do Zleceniodawcy;
 3. zamknięcie dopływu wody na czas prac; 
 4. montaż wodomierza głównego, odbiór techniczny, oplombowanie; 
 5. otwarcie dopływu wody.
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu dla trzech wizyt pracownika/pracowników Spółki.
zł/usługa 336 zł 23% 413,28 zł
8%2 362,88 zł
7.1 kolejna wizyta
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu.
zł/usługa 86 zł 23% 105,78 zł
8%2 92,88 zł
8. Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Odbiorcy np. z powodu uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru z winy Odbiorcy (niewłaściwego zabezpieczenia lub celowego uszkodzenia).
8.1 Wodomierz  Ø 15 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 236 zł 23% 290,28 zł
8%2 254,88 zł
8.2 Wodomierz  Ø 20 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 317 zł 23% 389,91 zł
8%2 342,36 zł
8.3 Wodomierz  Ø 25 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 565 zł 23% 694,95 zł
8%2 610,20 zł
8,4 Wodomierz  Ø 32 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 613 zł 23% 753,99 zł
8%2 662,04 zł
8.5 Wodomierz  Ø 40 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 1 244 zł 23% 1 530,12 zł
8%2 1 343,52 zł
8.6 Wodomierz  Ø 50 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 1 530 zł 23% 1 881,90 zł
8%2 1 652,40 zł
8.7 Wodomierz  Ø 65 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 2 233 zł 23% 2 746,59 zł
8%2 2 411,64 zł
8.8 Wodomierz  Ø 80 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 2 958 zł 23% 3 638,34 zł
8%2 3 194,64 zł
8.9 Wodomierz  Ø 100 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 3 075 zł 23% 3 782,25 zł
8%2 3 321,00 zł
8.10 Wodomierz  Ø 125 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 1 831 zł 23% 2 252,13 zł
8%2 1 977,48 zł
8.11 Wodomierz Ø 150 mm – wymiana uszkodzonego wodomierza głównego
W cenie zryczałtowany koszt transportu oraz cena wodomierza.
zł/usługa 6 269 zł 23% 7 710,87 zł
8%2 6 770,52 zł
9. Wymiana modułów do odczytów zdalnych na wodomierzu głównym z powodu uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru z winy Odbiorcy (niewłaściwego zabezpieczenia lub celowego uszkodzenia) zł/usługa 314 zł 23% 386,22 zł
8%2 339,12 zł
10.

Ekspertyza wodomierza głównego

Stosuje się, jeżeli ekspertyza wykaże poprawne działanie wodomierza. Opłata obejmuje demontaż i montaż wodomierza oraz koszty wysyłki wodomierza do firmy przeprowadzającej ekspertyzę. Do ceny należy doliczyć koszty ekspertyzy wykonanej przez wyspecjalizowaną firmę.

zł/usługa 238 zł 23% 292,74 zł
8%2 257,04 zł
11. Ponowne oplombowanie wodomierza głównego związane z uszkodzeniem plomb/zdjęciem plomb przez Odbiorcę wraz z weryfikacją, czy nie nastąpiły zmiany nieuzgodnione wcześniej z PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. zł/usługa 73 zł 23% 89,79 zł
8%2 78,84 zł
12. Inne prace przy węźle wodomierzowym wg faktycznego czasu pracy potwierdzonego przez Zleceniodawcę
W cenie zryczałtowany koszt dojazdu. 
Do ceny należy doliczyć koszty zużytych materiałów.
zł/godzina 193 zł 23% 237,39 zł
8%2 208,44 zł
13. Pokrycie kosztów zleconej usługi niewykonanej z winy Zleceniodawcy
W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.
zł/usługa 50% wg cennika Tabeli 4 23% x

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 4 są świadczone wyłącznie na terenie miasta Jelenia Góra. 
2 Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr.
3 W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.

 

Do pobrania

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.