Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dostawa wody beczkowozem

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze świadczy usługę dostawy wody beczkowozem. 

Dostawę wody beczkowozem można zamówić:

  • składając pisemne zlecenie w Sekretariacie Przedsiębiorstwa, pl. Piastowski 21
  • wysyłające zlecenie na adres e-mail sekretariat@wodnik.net.pl

Formularz zlecenia dostawy wody dostępny jest w zakładce Do pobrania.

WAŻNE! Dostawa wody beczkowozem jest możliwa wyłącznie po potwierdzeniu przez PWiK takiej możliwości.

Oferta Cenowa

TABELA 2. DOSTAWA WODY BECZKOWOZEM
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Dostawa wody pitnej beczkowozem
1.1 Dostawa wody pitnej beczkowozem (max. 5 m3)
W cenie zryczałtowany koszt transportu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 264,00 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
285,12 zł
1.2 Cena wody
Wg aktualnej taryfy, grupa pozostali odbiorcy (inni niż gospodarstwa domowe).
zł/m3 wg taryfy - pozostali odbiorcy 8%
PKWiU 36.00.20.0
x
1.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr zł/km 4,40 zł 8%
PKWiU 36.00.20.0
4,75 zł
2. Pokrycie kosztów zleconej usługi niewykonanej z winy Zleceniodawcy
W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.
zł/usługa 50% wg cennika
Tabeli 1 
23% x

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 2 mogą być świadczone na terenie miasta Jelenia Góra oraz poza terenem miasta. 
2 Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr.
3 W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.