Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Inspekcja, frezowanie i czyszczenie kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze świadczy usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji, inspekcji TV kanalizacji oraz wykonuje prace frezowe .

INSPEKCJA TELEWIZYJNA SIECI pozwala udokumentować:

 1. odchylenia od prawidłowego położenia,
 2. wewnętrzną korozję,
 3. zdeformowania,
 4. pęknięcia,
 5. połączenia rur i ich złącza,
 6. infiltrację wód gruntowych,
 7. rozgałęzienia kanałów,
 8. przeszkody utrudniające przepływ ścieków w kanale,
 9. "dzikie" przyłącza

INSPEKCJĘ wykonujemy przy użyciu wysokiej jakości zestawu kamerowego firmy IPEK. Przeglądy wykonujemy w:

 • rurociągach o średnicy od 150 mm do 1600 mm.

Po wykonaniu przeglądu klient otrzymuje:

 • płytę DVD
 • raport pisemno - graficzny sporządzony przy użyciu oprogramowania WIN.CAN 8.0 z pomiarem spadków
 • zdjęcia fotograficzne miejsc szczególnych (opcjonalnie).

FREZOWANIE wykonujemy robotem frezowy typu TALPA 1330 wypełnianym azotem z zintegrowaną na stałe kamerą kolorową typu CCD zaopatrzoną w spryskiwacz obiektywu umożliwiający wykonywanie prac frezowych z jednoczesnym myciem kamery, która pozwala na ciągłe prowadzenie prac frezowych bez konieczności wyjazdu z kanału. Frezowanie wykonywane jest przy użyciu dwóch głowic frezowych - diamentowych typu "grzyb mały" oraz "mała pirania". Robot ten przystosowany jest do prowadzenia prac frezowych w kanałach w zakresach średnic od DN 150 – 400 mm.

Oferta cenowa

TABELA 3. USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI (Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji)
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
1. Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
1.1 Samochodem STAR SW 
Minimalna cena usługi - do 30 min pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 258,00 zł 23% 317,34 zł
8%1 278,64 zł
1.2 Samochodem STAR SW (każde kolejne rozpoczęte 30 minut). zł/30 min 114,00 zł 23% 140,22 zł
8%1 123,12 zł
1.3 Samochodem SCANIA CAPELOTTO
Minimalna cena usługi - do 30 min pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 542,00 zł 23% 666,66 zł
8%1 585,36 zł
1.4 Samochodem SCANIA CAPELOTTO (każde kolejne rozpoczęte 30 minut). zł/30 min 278,00 zł 23% 341,94 zł
8%1 300,24 zł
1.5 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 5,90 zł 23% 7,26 zł
8%1 6,37 zł


1 Stawka podatku VAT 8% (PKWiU 37.00) stosowana w przypadku wykonywania usługi na kanalizacji wpiętej do sieci PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.

TABELA 3. USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI (Inspekcja i frezowanie sieci kanalizacyjnej)
Poz. Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość brutto
2. Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej (dla średnicy powyżej 75 mm)
Uwaga: kanalizacja do kamerowania powinna być wyczyszczona
2.1 Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej
Minimalna cena usługi - nie więcej niż 50 mb. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/godzina 495,00 zł 23% 608,85 zł
2.2 Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej powyżej 50 mb zł/mb 7,08 zł 23% 8,71 zł
2.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 4,50 zł 23% 5,54 zł
3. Usługa frezowania sieci kanalizacyjnej
3.1 Frezowanie sieci kanalizacyjnej
Minimalna cena usługi - do 1 h pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 407,00 zł 23% 500,61 zł
3.2 Frezowanie sieci kanalizacyjnej (każda kolejna rozpoczęta godzina). zł/godzina 266,00 zł 23% 327,18 zł
3.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 4,50 zł 23% 5,54 zł
4. Inspekcja szczelności sieci kanalizacyjnej metodą zadymiania
4.1 Inspekcja szczelności sieci kanalizacyjnej metodą zadymiania
Minimalna cena usługi – do 1h pracy sprzętu. W cenie zryczałtowany koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd nie przekracza 15 km (w jedną stronę).
zł/usługa 531,00 zł 23% 653,13 zł
4.2 Inspekcja szczelności sieci kanalizacyjnej metodą zadymiania (każda kolejna rozpoczęta godzina). zł/godzina 366,00 zł 23% 450,18 zł
4.3 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr. zł/km 5,50 zł 23% 6,77 zł

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 3 pkt. 1-5 mogą być świadczone na terenie miasta Jelenia Góra oraz poza terenem miasta. 
2 Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr.
3 W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.

 

Do pobrania

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.