Laboratorium Wody i Ścieków

Jakość wody do spożycia dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry kontrolowana jest przez Laboratorium Wody przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., mieszczące się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" przy ulicy Wróblewskiego.

Prowadzone badania pozwalają ocenić, czy woda uzdatniona spełnia wymagania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).

Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025.

Laboratorium wody prowadzi:

  • kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody
  • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych
  • działani laboratorium służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
  • laboratorium nie podejmuje  się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
  • badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków komercyjnych i finansowych

Laboratorium Wody jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami..


Na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej znajduje się Laboratorium Ścieków, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie analizy fizyko-chemicznej ścieków. Wyposażone jest aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Oferta Cenowa

TABELA 5. USŁUGI LABORATORYJNE
Kod Nazwa usługi Jedn. miary Wartość netto Stawka podatku Vat Wartość brutto
1. Analiza fizykochemiczna ścieków 
C1.1 Prace przygotowawcze zł/usługa 10,35 zł 23% 12,73 zł
C1.2 Pobieranie próbek zł/usługa 10,35 zł 23% 12,73 zł
C1.3 ASPC zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.4 AZOT AMONOWY zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.5 AZOT AZOTANOWY zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.6 AZOT AZOTYNOWY zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.7 AZOT OGÓLNY zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.8 BZT5 zł/usługa 37,95 zł 23% 46,68 zł
C1.9 CHLORKI zł/usługa 24,15 zł 23% 29,70 zł
C1.10 CHZT zł/usługa 44,85 zł 23% 55,17 zł
C1.11 CYNK zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.12 EKSTRAKT ETEROWY zł/usługa 113,85 zł 23% 140,04 zł
C1.13 FOSFOR FOSFORANOWY zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.14 FOSFOR OGÓLNY zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.15 MIEDŹ zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.16 ODCZYN zł/usługa 24,15 zł 23% 29,70 zł
C1.17 PRZEWODNOŚĆ ELEKTROLIT. zł/usługa 24,15 zł 23% 29,70 zł
C1.18 SIARCZANY zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C1.19 SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE zł/usługa 113,85 zł 23% 140,04 zł
C1.20 TEMPERATURA zł/usługa 10,35 zł 23% 12,73 zł
C1.21 TLEN ROZPUSZCZONY zł/usługa 24,15 zł 23% 29,70 zł
C1.22 ZASADOWOŚĆ zł/usługa 24,15 zł 23% 29,70 zł
C1.23 ZAWIESINA OGÓLNA zł/usługa 25,30 zł 23% 31,12 zł
C1.24 OPRACOWANIE WYNIKÓW zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
2. Analiza osadu
C2.1 Prace przygotowawcze zł/usługa 34,50 zł 23% 42,44 zł
C2.2 Pobieranie próbek zł/usługa 10,35 zł 23% 12,73 zł
C2.3 GĘSTOŚĆ zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C2.4 ODCZYN zł/usługa 20,70 zł 23% 25,46 zł
C2.5 SUBSTANCJE MINERALNE zł/usługa 138,00 zł 23% 169,74 zł
C2.6 SUBSTANCJE ORGANICZNE zł/usługa 138,00 zł 23% 169,74 zł
C2.7 SUCHA MASA zł/usługa 34,50 zł 23% 42,44 zł
C2.8 WILGOTNOŚĆ zł/usługa 34,50 zł 23% 42,44 zł
C2.9 OPRACOWANIE WYNIKÓW zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
3. Analiza fizykochemiczna wody
C3.1 Prace przygotowawcze zł/usługa 10,35 zł 23% 12,73 zł
C3.2 Pobieranie próbek zł/usługa 10,35 zł 23% 12,73 zł
C3.3 AMONIAK zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.4 AZOTANY zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.5 AZOTYNY zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.6 BARWA zł/usługa 13,80 zł 23% 16,97 zł
C3.7 BZT5 zł/usługa 37,95 zł 23% 46,68 zł
C3.8 CHLOR WOLNY zł/usługa 13,80 zł 23% 16,97 zł
C3.9 CHLORKI zł/usługa 20,70 zł 23% 25,46 zł
C3.10 CHZT zł/usługa 41,40 zł 23% 50,92 zł
C3.11 FOSFORANY zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.12 GLIN zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.13 MAGNEZ zł/usługa 41,40 zł 23% 50,92 zł
C3.14 MANGAN zł/usługa 24,15 zł 23% 29,70 zł
C3.15 MĘTNOŚĆ zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.16 ODCZYN zł/usługa 24,15 zł 23% 29,70 zł
C3.17 OZON zł/usługa 17,25 zł 23% 21,22 zł
C3.18 PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA zł/usługa 24,15 zł 23% 29,70 zł
C3.19 SIARCZANY zł/usługa 31,05 zł 23% 38,19 zł
C3.20 TEMPERATURA zł/usługa 6,90 zł 23% 8,49 zł
C3.21 TLEN ROZPUSZCZONY zł/usługa 24,15 zł 23% 29,70 zł
C3.22 TWARDOŚĆ OGÓLNA zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.23 UTLENIALNOŚĆ KMNO4 zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.24 WAPŃ zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.25 ZAPACH zł/usługa 17,25 zł 23% 21,22 zł
C3.26 ZASADOWOŚĆ zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.27 ZAWIESINA OGÓLNA zł/usługa 37,95 zł 23% 46,68 zł
C3.28 ŻELAZO zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
C3.29 OPRACOWANIE WYNIKÓW zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
4. Analiza mikrobiologiczna wody
C4.1 Prace przygotowawcze zł/usługa 10,35 zł 23% 12,73 zł
C4.2 Pobieranie próbek zł/usługa 10,35 zł 23% 12,73 zł
C4.3 OLB 72H,22 st. C zł/usługa 34,50 zł 23% 42,44 zł
C4.4 OLB 48H,36 st. C zł/usługa 34,50 zł 23% 42,44 zł
C4.5 BAKTERIE GRUPY COLI zł/usługa 48,30 zł 23% 59,41 zł
C4.6 ESCHERICHIA COLI zł/usługa 48,30 zł 23% 59,41 zł
C4.7 ENTEROKOKI(PACIORKOWCE KAŁOWE) zł/usługa 48,30 zł 23% 59,41 zł
C4.8 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS zł/usługa 55,20 zł 23% 67,90 zł
C4.9 OPRACOWANIE WYNIKÓW zł/usługa 27,60 zł 23% 33,95 zł
5. Dojazd do miejsca poboru próby
C5.1 Koszt dojazdu do miejsca poboru próby – jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi nie przekracza 15 km (w jedną stronę) zł/usługa 60 zł 23% 73,80 zł
C5.2 Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) -  cena za każdy kolejny kilometr zł/km 2,10 zł 23% 2,58 zł

Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi:
1 Usługi wymienione w Tabeli nr 5 mogą być świadczone na terenie miasta Jelenia Góra oraz poza terenem miasta. 
2 Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr.
3 W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę.

 

Do pobrania

Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.