Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dofinansowanie

10 grudnia 2019

Dnia 15 października 2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. zawarło umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku magazynowego-garażowo-biurowego przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze”.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zadania to 31 grudnia 2019 r.

 

Więcej o WFOŚiGW na www.fos.wroc.pl

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl