Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Informacje o jakości wody

2 września 2020

Badania na obecność pestycydów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. dba o jakość wody i parametry bezpieczeństwa jej dostaw. Spółka realizuje kontrolę jakości wody w wytypowanych punktach zgodności, w zakresie i o częstotliwości określonej dla danej strefy zaopatrzenia w wodę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do parametrów podlegających monitoringowi (zgodnie z załącznikiem nr 2 ww. rozporządzenia) należą pestycydy. Termin pestycydy obejmuje w tym przypadku również m.in. organiczne herbicydy. Spółka wykonuje badania pestycydów z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, to jest:

  • dla ujęcia wody Grabarów badania wykonywane są 3 razy w roku.
  • dla ujęcia wody Sosnówka do 2019 r. badania wykonywano 2 razy w roku, od 2019 r. wykonywane są 3 razy.
  • dla ujęć wody Leśniczówka i Kamienna Wieża badania wykonywane są raz na 2 lata.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wartość parametryczna dla sumy pestycydów wynosi 0,5 µg/l. Wyniki badań wykonywanych przez Spółkę kształtują się na poziomie < 0,05 µg/l, czyli dziesięciokrotnie niższym od dopuszczalnej normy, nie wykazują zatem żadnych przekroczeń w zakresie zawartości sumy pestycydów w wodzie do spożycia.

Dzień otwarty w Laboratorium Wody

ZUW "Sosnówka"

W czwartek 10 września o godzinie 10:00 zapraszamy jeleniogórzan do Laboratorium Wody PWiK "WODNIK" przy ul. Wróblewskiego. Jego pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania, pokażą też, jak firma dba o wodę i bada jej skład fizyko-chemiczny oraz mikrobiologiczny.

Dla mieszkańców, którzy nie moga wziąć udziału w spotkaniu poniżej zamieszczamy informacje o pracy laboratorium.

Jak to się robi? Laboratorium

Jakość wody do spożycia, dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry kontrolowana jest przez Laboratorium Wody, mieszczące się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" przy ulicy Wróblewskiego.

Prowadzone w laboratorium badania pozwalają ocenić, czy woda uzdatniona spełnia wymagania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Co to oznacza w praktyce?

Tygodniowo do laboratorium trafia z całego miasta około 30 próbek wody do badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego. Dodatkowo woda do badania pobierana jest także na bieżąco z różnych punktów procesu technologicznego Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" i z "Grabarowa". Jedną próbkę bada się do 72 godzin. Dowiadujemy się dzięki temu, między innymi, o składzie mikrobiologicznym i fizykochemicznym wody, czyli o tym, co się w niej znajduje. Później, w zależności od wyników, Wydział Produkcji Wody stosuje określoną technologię dezynfekcji i uzdatniania.

Oprócz tego laboratorium bada wodę w punktach monitoringowych na terenie Jeleniej Góry, Takie punkty są 24 - ustalone wspólnie z sanepidem. Znajdują się między innymi w hydroforniach (przy ul. Bacewicz, Witosa, Orkana), punktach podawania wody do sieci (Wzgórze Chmielnik, ul, Dębowa), u stale dostępnych punktów u odbiorców (np. w jednej z aptek). Wyniki badań raz w miesiącu przekazywane są do sanepidu.

Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium prowadzi:

  • kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody,
  • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
  • działania laboratorium służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw,
  • laboratorium nie podejmuje się wykonywania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników,
  • badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków komercyjnych i finansowych.

Laboratorium Wody jest wyposażone w nową aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami.

 

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.