Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kierowca, operator koparko - ładowarki

19 lipca 2023

Zostań częścią naszego zespołu 
– pracuj w PWiK "WODNIK" Spółka z o.o.!

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWCA, OPERATOR KOPARKO–ŁADOWARKI
Dział Serwisu Technicznego

Podstawowy zakres zadań:

 • eksploatacja koparko-ładowarki i pojazdu zgodnie z przeznaczeniem
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji koparko-ładowarki, pojazdu i urządzeń na nim zainstalowanych
 • wypełnianie zgodnie z wykazaną pracą raportu pracy sprzętu / karty drogowej
 • wykonywanie codziennej obsługi koparko-ładowarki / pojazdu
 • utrzymywanie porządku w garażu uwzględniając przepisy bhp i p. poż.
 • dbanie o stan techniczny i estetykę koparko-ładowarki / pojazdu
 • wykonywanie czynności pomocniczych przy usuwaniu awarii
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych z charakterem wykonywanej pracy i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata
 • aktualne uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych klasy III
 • prawo jazdy kat. B, BE, C, CE
 • karta kierowcy wydana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych
 • ważne Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego
 • aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku
 • zaświadczenie, że kierowca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku

DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ?

Jesteśmy firmą, która nie tylko dba o jakość życia mieszkańców, ale także troszczy się o swoich pracowników. W "WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, wiemy, że to nasi pracownicy są kluczem do naszego sukcesu. Dlatego stworzyliśmy przyjazne i inspirujące środowisko pracy, w którym każdy może się rozwijać i czuć się doceniony.

Co sprawia, że praca w PWiK "WODNIK” sp. z o.o. to wspaniała możliwość?

 1. Kultura firmowa: Wierzymy, że atmosfera pracy ma ogromne znaczenie. Nasz zespół to grupa utalentowanych, zmotywowanych i pomocnych ludzi, którzy wspierają się nawzajem. Szanujemy różnorodność, a każdy pracownik jest mile widziany, bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie.
 2. Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym: Wiemy, że zdrowa równowaga między pracą a życiem osobistym jest kluczowa dla szczęścia i wydajności.
 3. Rozwój zawodowy: W naszym przedsiębiorstwie inwestujemy w rozwój pracowników. Oferujemy szkolenia, warsztaty, aby nasi pracownicy mogli stale poszerzać swoje umiejętności i osiągać swoje cele zawodowe.
 4. Uznawanie osiągnięć: Doceniamy zaangażowanie naszych pracowników. Regularnie uznajemy ich osiągnięcia i wkład w naszą firmę.
 5. Zdrowie i dobrostan: Dbałość o zdrowie naszych pracowników jest dla nas priorytetem. Oferujemy pakiet świadczeń socjalnych oraz dostęp do pakietów medycznych.
 6. Ekologiczne podejście: Podobnie jak dbamy o środowisko naturalne w naszej działalności, tak samo dbamy o środowisko pracy. Wprowadzamy ekologiczne rozwiązania, które pozwalają nam tworzyć miejsce pracy przyjazne dla zdrowia i środowiska.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, gdzie liczy się każdy pracownik i w którym zadbamy o Twój rozwój i dobrostan, dołącz do "WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze! Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o składanie aplikacji (CV) wraz z wypełnioną Klauzulą RODO drogą mailową na adres kadry@wodnik.net.pl do dnia 20.08.2023 r. z dopiskiem „rekrutacja". Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami, celem zaproszenia na rozmowę.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.