Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kierownik Wydziału Utrzymania i Eksploatacji Sieci Wodociągowej

5 stycznia 2024

Zostań częścią naszego zespołu 
– pracuj w PWiK "WODNIK" Spółka z o.o.!

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Wydziału Utrzymania i Eksploatacji Sieci Wodociągowej 

Zakres obowiązków:

 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników.
 • Nadzór nad sprawnym usuwaniem awarii wodociągowych.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Dyspozytorni.
 • Eksploatacja sieci wodociągowych zapewniających sprawność sieci i przyłączy wodociągowych w celu realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 • Prowadzenie działań naprawczych w przypadku złej jakości wody w obszarze sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych – współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. zarządzania jakością wody w tym zakresie.
 • Prowadzenie systematycznych działań w kierunku obniżenia strat wody.
 • Eksploatacja opomiarowania wodomierzami głównymi nieruchomości odbiorców usług wodociągowych wraz systemami odczytu zdalnego.
 • Planowanie wymian legalizacyjnych wodomierzy zgodnie z wymaganiami prawnymi.
 • Prowadzenie gospodarki wodomierzowej wraz z elementami systemów zdalnego odczytu.
 • Udział w procesach nadzoru oraz odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowych.
 • Świadczenie usług dodatkowych określonych w cenniku Spółki.
 • Prowadzenie działań windykacyjnych w porozumieniu z Działem Windykacji.
 • Wyznaczanie celów dla podległych pracowników oraz przeprowadzanie ocen pracowniczych.
 • Opracowywanie dokumentów (instrukcji, procedur, zasad postępowania) mających kluczowe znaczenie dla obszaru działania Wydziału.
 • Organizowanie procesów pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż.  oraz egzekwowanie od pracowników przestrzegania przepisów i obowiązujących zasad.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Doświadczenie w kierowaniu pracownikami.
 • Bardzo dobry poziom kompetencji menadżerskich (planowanie, delegowanie, organizowanie, motywowanie, nadzór).
 • Umiejętności pracy z dokumentacją techniczną dla inwestycji sieciowych.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość MS Excel.
 • Samodzielność i odpowiedzialność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność i sumienność.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Wymagania preferowane:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, budownictwa lub pokrewne.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie.
 • Bardzo dobra znajomość branży.
 • Doświadczenie w modelowaniu sieci wodociągowej.
 • Znajomość Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 • Znajomość przepisów w zakresie Prawa Budowlanego, Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego, a także Prawa Wodnego.
 • Znajomość geograficznego systemu informatycznego.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 • Rozwój Zawodowy: kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne.
 • Dodatkowe Korzyści: pakiety zdrowotne, bogaty pakiet socjalny, ubezpieczenie grupowe.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o składanie aplikacji (CV) wraz z wypełnioną Klauzulą RODO (w załączniku) drogą mailową na adres kadry@wodnik.net.pl lub bezpośrednio do Działu Personalnego (Plac Piastowski 21). Nabór trwa do 03.02.2024 r.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.