Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków

24 listopada 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w dniu 24.11.2020 r. podpisany został kontrakt JG-PR-2020-1 „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze – etap III, część 1”.

Wykonawcą jest:
INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków

Przewidywany termin ukończenia robót: listopad 2022 rok.
Wartość kontraktu: 38 845 000 zł netto.

Przedmiot robót stanowi zaprojektowanie oraz budowa, bądź przebudowa, wraz z rozruchem obiektów i instalacji na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze.

Zakres obejmuje między innymi:

  • nowe obiekty krat wstępnych, osadnika wstępnego z pompownią ciał pływających, piaskownika z pompownią flotatu, 4 komór osadu, budynek socjalny z kotłownią i budynek stacji zlewnej;
  • przebudowę instalacji technologicznej jednego z bioreaktorów z wymianą urządzeń;
  • system transportu pneumatycznego materiału w kompostowni;
  • wykonanie bądź przebudowę instalacji wentylacyjnej uciążliwych zapachowo obiektów technologicznych, w tym stacji zlewnej, pompowni ścieków surowych, krat rzadkich, krat gęstych, piaskownika, osadnika wstępnego, zbiorników osadu, stacji odwadniania osadu i kompostowni, z wyposażeniem tych instalacji w system oczyszczania powietrza.

Kontrakt realizowany jest w ramach Projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry”, dla którego Przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w formie preferencyjnej pożyczki z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.