Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nowa taryfa

1 marca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 09.03.2022 r. będzie obowiązywać nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nie ulegają zmianie ceny za dostawę wody i odbiór ścieków dla gospodarstw domowych. Zmianie ulegają ceny za dostawę wody i odbiór ścieków oraz stawki abonamentu dla podmiotów innych niż gospodarstwa domowe. 

Pełna treść Decyzji zatwierdzającej nowe stawki dostępna na stronie : https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-376-2021.html oraz w zakładce Taryfa w Strefie Klienta.
 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.