Ogłoszenie sprzedaży

7 grudnia 2021

AKTUALIZACJA 2021-12-27

Informacja z otwarcia ofert:

  1. Przyczepy Barthau, typ PK2, nr podwozia WBR14577210092472, nr rejestracyjny DJ 99176, rok produkcji 2007. Kwota najwyższej oferty: 4227,64zł netto
  2. Przyczepy Awrol, typ D734, nr podwozia 4723, nr rejestracyjny JGD 7396, rok produkcji 1997. Kwota najwyższej oferty: 9435,00zł netto
  3. Przyczepy Sanok, typ D732, nr podwozia 32764, nr rejestracyjny JGD 8309, rok produkcji 1986. Kwota najwyższej oferty: 6127,00zł netto
  4. Przyczepy Warfama, typ T039, nr podwozia 92900290, nr rejestracyjny JGD 7112, rok produkcji 1992. Kwota najwyższej oferty: 5889,00zł netto
  5. Przyczepy Warfama, typ T041, nr podwozia 630209, nr rejestracyjny DJ 98175, rok produkcji 1985. Kwota najwyższej oferty: 7077,00zł netto

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania n/w środki transportu:

  1. Przyczepy Barthau, typ PK2, nr podwozia WBR14577210092472, nr rejestracyjny DJ 99176, rok produkcji 2007. Cena wywoławcza: 1100,00zł netto
  2. Przyczepy Awrol, typ D734, nr podwozia 4723, nr rejestracyjny JGD 7396, rok produkcji 1997. Cena wywoławcza: 8700,00zł netto
  3. Przyczepy Sanok, typ D732, nr podwozia 32764, nr rejestracyjny JGD 8309, rok produkcji 1986. Cena wywoławcza: 3500,00zł netto
  4. Przyczepy Warfama, typ T039, nr podwozia 92900290, nr rejestracyjny JGD 7112, rok produkcji 1992. Cena wywoławcza: 1600,00zł netto
  5. Przyczepy Warfama, typ T041, nr podwozia 630209, nr rejestracyjny DJ 98175, rok produkcji 1985. Cena wywoławcza: 845,00zł netto

Pojazdy można oglądać w siedzibie Działu Serwisu Technicznego , ul. Ceglana 7,  58-560 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-13.00. Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Serwisu Technicznego Pan Krzysztof Soból tel. 75 73 03 547.

Oferty cenowe na pojazd prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 23.12.2021 r. do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Opis koperty oferty cenowej


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup pojazdu marki …
(należy wpisać markę pojazdu)
Nie otwierać przed dniem: 23.12.2021 r. do godz. 13.00

 

 

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.