Ogłoszenie sprzedaży

26 stycznia 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania kompletne dwie dmuchawy promieniowe HV-TURBO typ KA5S-GK200.

  1. Dmuchawa o nr seryjnym 6986, rok produkcji: 2006, liczba godzin pracy: 37630,
  2. Dmuchawa o nr seryjnym 6987, rok produkcji: 2006, liczba godzin pracy: 37673,

Podstawowe dane techniczne:

  • Kompresor HV-TURBO typ KA5S o wydajności: min. 3154 m3/h, max. 8149 m3/h, ciśnienie na wylocie: 1,713 bar bezwzgl., prędkość obrotowa 18138 obr/min.
  • Przekładnia HV-TURBO typ GK200 o przełożeniu 171/28,
  • Silnik napędowy EMIT S.A. typ SCE 315M2 o mocy 200kW

Wraz z dmuchawami oferowane są:

  1. Szafka sterowania lokalnego LCP - 2 szt.
  2. Soft-start RVS DX 310 – 2 szt.
  3. Obudowa dźwiękochłonna – 2szt.

Cena wywoławcza: 80 000 tys. zł / za 2 szt. 

Dmuchawy można oglądać w siedzibie Wydziału Oczyszczalni i Kanalizacji, ul. Lwówecka, 58-506 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-13.00. Bliższych informacji udziela Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji Pani Agnieszka Hacia tel. 75 730 35 45 Kierownik Działu Automatyki i Energetyki Pan Piotr Gryboś tel. 75 730 35 35.

Oferty cenowe na dmuchawy prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 28.02.2022 r. do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Opis koperty oferty cenowej


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup Dmuchaw HV TURBO

Nie otwierać przed dniem: 28.02.2022 r. do godz. 13.00
 

 

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.