Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ogłoszenie sprzedaży urządzeń

27 lipca 2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania nw. urządzenia wyłączone z eskploatacji:

  1. Bocznokanałowa pompa próżniowa produkcji Gardner Denver G-BH1; 2BH1 800 nr seryjny: BN 10327160 001/1017, silnik 5,5 kw Siemens
  2. Bocznokanałowa pompa próżniowa produkcji Gardner Denver G-BH1; 2BH1 800 nr seryjny BN 10266529 001/1115, silnik 5,5 kw Siemens,
  3. Dmuchawa ROBUSCHI RBS 55/F wraz z obudową, nr fabryczny: 01-00471, rok produkcji: 2001 r., silnik: Tamel s.a. 15,0 kW/ 1470 obr.; typ SKg160L4,
  4. Dmuchawa Aerzen GM 3s wraz z obudową, rok uruchomienia: październik 2014 r. nr seryjny: 1508927. Silnik WEG 3,0 kW
  5. Dmuchawa Aerzen GM 3s wraz z obudową, rok uruchomienia: październik 2014 r. nr seryjny: 1508930. Silnik WEG 3,0 kW
  6. Dmuchawa Aerzen GM 3s wraz z obudową, rok uruchomienia: październik 2014 r. nr seryjny: 1508931. Silnik WEG 3,0 kW
  7. Dmuchawa Spomasz DR113T, nr seryjny: 506, Data produkcji: 2006 r. Moc silnika: 5,5 kW
  8. Rozdrabniacz do słomy R-02 wraz z szafą sterowniczą produkcji BIOEN sp. z o.o., data uruchomienia: 22.04.2008 r.

Załadunek i transport we własnym zakresie kupującego.

Powyższe urządzenia można oglądać w siedzibie Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji, ul. Lwówecka 8, 58-500 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-13.00. Bliższych informacji udziela zastępca Kierownika Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji Pan Jacek Biełajew tel. 75 730 35 44 lub Kierownik Wydziału Pani Agnieszka Hacia tel. 75 730 35 45.

Oferty na zakup zawierające proponowaną cenę netto i brutto prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 11.08.2023 r. do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Opis koperty oferty cenowej


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup urządzeń
(należy podać typ i nr fabryczny)....

Nie otwierać przed dniem: 11.08.2023 r. do godz. 10.00
 

 

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.