Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Płukanie instalacji wewnętrznej

16 marca 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. przypomina - jeśli odbiorca ograniczył lub wstrzymał pobór wody, przed jej ponownym użyciem wskazane jest wypłukanie instalacji wewnętrznej.

W związku z utrzymującą się pandemią koronawirusa i czasowym zamknięciem wielu obiektów, a także jeśli z innych przyczyn ograniczyłeś lub całkowicie wstrzymałeś pobór wody w:

 • lokalu usługowym
 • budynku użyteczności publicznej 
 • zakładzie przemysłowym
 • domku jednorodzinnym 
 • lokalu mieszkalnym 

przed ponownym użyciem kilkukrotnie wypłucz swoją instalację wewnętrzną, tak aby pozbyć się zalegającej wody. W instalacjach używanych nieregularnie, niezależnie od materiału z jakiego wykonana jest instalacja, zalegająca woda może powodować wtórne zanieczyszczenie.

Jak przepłukać swoją instalację?

Odkręć wszystkie dostępne krany oraz hydranty zainstalowane na instalacji w Twoim obiekcie, pozwoli to na objęcie płukaniem całej wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Jaką ilość wody należy upuścić?

Zalecamy przepłukanie co najmniej dwukrotnie.

Jeśli znasz parametry instalacji lub posiadasz jej projekt, objętość wody możesz obliczyć z poniższego wzoru.

Q = π ·r2· l
gdzie:
π ≈ 3,14;
r – promień wewnętrzny rury
l – długość instalacji wodociągowej

W oparciu o wynik wykonaj płukanie.

Przykładowe obliczenie dla budynku jednorodzinnego: 

Przyłącze wodociągowe o średnicy 32 mm (promień ≈1,6 cm) i długości 15 metrów (1500 cm)
Instalacja wewnętrzna o średnicy 20 mm (promień ≈ 1 cm) i długości 20 metrów (2000 cm)

Objętość wody w przyłączu (w litrach):
Q = 3,14 x 1,62 x 1500 / 1 000 = 12 l

Objętość wody w instalacji (w litrach):
Q = 3,14 x 1,02 x 2000 / 1 000 = 6,3 l

Łącznie 18,3 litra wody

Ponieważ instalację należy przepłukać  co najmniej 2-krotną objętością wody powinniśmy spuścić co najmniej 36,6 litrów wody.

Jeśli nie znasz parametrów swojej instalacji wewnętrznej możesz skorzystać z zamieszczonych poniżej zalecanych średnich czasów płukania:

 • w lokalu usługowym odpuszczać wodę przez okres 15-30 min
 • w budynku użyteczności publicznej  odpuszczać wodę przez okres 0,5-2,0h
 • w zakładzie przemysłowym orientacyjny czas odpuszczania wody to 2-5h
 • domku jednorodzinnym odpuszczać wodę przez okres 15-30 min

Skąd wiemy, że stagnująca woda została wypłukana?

Zakończ płukanie, jeśli temperatura wody osiągnie ok. 15°C. Woda powinna mieć akceptowalne przez Ciebie właściwości organoleptyczne. 

Nie marnujmy wody!

Zachęcamy odbiorców do wtórnego wykorzystania wody. W ten prosty sposób można kilkukrotnie przepłukać swoją instalację.  

 • Podlej wodą trawnik czy ogród. 
 • Zgromadź wodę w pojemniku i ponownie wykorzystaj np. do podlania kwiatów lub spłukania toalety.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.