Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pracownik ds. przetargów i zamówień

15 stycznia 2024

Zostań częścią naszego zespołu 
– pracuj w PWiK "WODNIK" Spółka z o.o.!

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., poszukuje pracownika na stanowisko:

Stanowisko ds. przetargów i zamówień

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane prawo, administracja lub ekonomia
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • samodzielność i własna inicjatywa
 • dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office
 • chęć do dalszego rozwoju zawodowego

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

Zakres zadań:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówień sektorowych
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez komórki merytoryczne, niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
 • przygotowywanie pełnej, wymaganej dla postępowania o udzielenie zamówienia, dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie wniosków w sprawie powołania komisji przetargowych oraz udział w pracach komisji
 • opracowywanie treści ogłoszeń oraz ich publikacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym elektroniczna obsługa postępowań
 • opracowywanie korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami
 • prowadzenie spraw związanych z procedurami odwoławczymi
 • prowadzenie rejestrów postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Spółkę
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych 
 • przygotowywanie projektów umów oraz aneksów, w tym weryfikacja wniosków komórek  merytorycznych w zakresie zmiany umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego
 • opracowywanie projektów wewnętrznych procedur dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich aktualizacji
 • inne zadania zlecone przez przełożonego, w zakresie obowiązków przypisanych do Działu Organizacyjno-Prawnego

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 • Rozwój Zawodowy: kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne.
 • Dodatkowe Korzyści: pakiety zdrowotne, bogaty pakiet socjalny, ubezpieczenie grupowe.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o składanie aplikacji (CV) wraz z wypełnioną Klauzulą RODO (w załączniku) drogą mailową na adres kadry@wodnik.net.pl lub bezpośrednio do Działu Personalnego (Plac Piastowski 21). Nabór trwa do 06.02.2024 r.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.