Sprzedaż agregatu prądotwórczego

28 kwietnia 2022

AKTUALIZACJA 2022-05-23:

Informacja z otwarcia ofert:

  1. Agregat prądotwórczy o mocy 100kW typ 56ZPPa-SW680/141/1; nr fabr. 490635; rok prod. 1978 zakłady Wola, obudowany, na podwoziu. Kwota najwyższej oferty: 11777,00 zł netto.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania Agregat prądotwórczy o mocy 100kW typ 56ZPPa-SW680/141/1; nr fabr. 490635; rok prod. 1978 zakłady Wola, obudowany, na podwoziu.

UWAGA: Przyczepa nie jest dopuszczona do ruchu po drogach publicznych.

Cena wywoławcza za agregat wraz z przyczepą: 6 000 zł netto. 

Agregat można oglądać w siedzibie Działu Automatyki i Energetyki, ul. Ceglana 7, 58-560 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-13.00. Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Automatyki i Energetyki Pan Piotr Gryboś tel. 75 730 35 35.

Oferty cenowe na agregat prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Opis koperty oferty cenowej


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup agregatu prądotwórczego 100kW

Nie otwierać przed dniem: 20.05.2022 r. do godz. 13.00
 

 

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.