Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Sprzedaż środka transportu

13 listopada 2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania n/w środki transportu:

  • Peugeot, typ 806, nr podwozia VF3221PA212297260, nr rejestracyjny DJ 26364, rok produkcji 1997.

Pojazd można oglądać w siedzibie Działu Serwisu Technicznego, ul. Ceglana 7, 58-560 Jelenia Góra od poniedziałku do piatku w godzinach 08:00-13:00.

Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Serwisu Technicznego Pan Krzysztof Soból tel. 757 303 547.

Oferty cenowe na pojazd prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 01.12.2023 r. do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Opis koperty oferty cenowej


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup pojazdu marki
... (należy wpisać markę pojazdu)...

Nie otwierać przed dniem: 01.12.2023 r. do godz. 13.00

 

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.