Sprzedaż środka transportu

28 października 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania n/w środki transportu:

  1. Peugeot Boxer, typ FTLFS 35, nr podwozia VF3233J5215316246,  nr rejestracyjny JAA 5511, rok produkcji 1996.

Pojazd bez aktualnych badań technicznych

Pojazdy można oglądać w siedzibie Działu Serwisu Technicznego, ul. Ceglana 7,  58-560 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1300. Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Serwisu Technicznego Pan Krzysztof Soból tel. 757303547 Oferty cenowe na pojazd prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 02.12.2022 r. do godz. 1300

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Opis koperty oferty cenowej


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup pojazdu marki ...
(należy wpisać markę pojazdu)

Nie otwierać przed dniem: 02.12.2022 r. do godz. 13.00
 

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.