Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Sprzedaż transformatorów

26 stycznia 2023

 

AKTUALIZACJA z dnia 2023-02-16

Informacja z otwarcia ofert:

  1. Transformator olejowy o mocy 630kVA typ TNOSI 630/20PNS; nr fabr. 941437; rok prod. 1994 zakłady MEFTA Mikołów, Cena wywoławcza: 3.000,00  zł netto.

    Kwota najwyższej oferty: 8.200,00 zł netto, 10.086,00 zł brutto.
     
  2. Transformator olejowy o mocy 630kVA typ TON 630/20; nr fabr. 23569; rok prod. 1975 zakłady ZPRE Wrocław, Cena wywoławcza: 1.500,00 zł netto.

    Kwota najwyższej oferty: 8.200,00 zł netto, 10.086,00 zł brutto.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 21, informuje, że posiada do sprzedania n/w transformatory wyłączone z eksploatacji w listopadzie 2022 r.:

  1. Transformator olejowy o mocy 630kVA typ TNOSI 630/20PNS; nr fabr. 941437; rok prod. 1994 zakłady MEFTA Mikołów, Cena wywoławcza: 3.000,00  zł netto. 
  2. Transformator olejowy o mocy 630kVA typ TON 630/20; nr fabr. 23569; rok prod. 1975 zakłady ZPRE Wrocław, Cena wywoławcza: 1.500,00 zł netto.

Załadunek i transport we własnym zakresie kupującego. 

Transformatory można oglądać w siedzibie Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji, ul. Lwówecka 8, 58-500 Jelenia Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-13.00. Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Automatyki i Energetyki Pan Piotr Gryboś tel. 75 730 35 35.

Oferty na zakup transformatorów zawierające proponowaną cenę netto i brutto prosimy składać w sekretariacie Spółki, Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, w terminie do dnia 15.02.2023 r. do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Opis koperty oferty cenowej


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra,
Oferta na zakup transformatora ...
(należy podać typ i nr fabryczny)...

Nie otwierać przed dniem: 15.02.2023 r. do godz. 10.00

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.