Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Taryfy dla miasta Jelenia Góra

24 maja 2021

Informacja dotycząca taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 26.05.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze pozostaje w trakcie procedury zatwierdzania nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z organem regulacyjnym – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do czasu wprowadzenia nowej taryfy lub taryfy tymczasowej, na terenie miasta Jelenia Góra obowiązują dotychczasowe taryfy, zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.).

Informacja o zatwierdzeniu nowej taryfy lub taryfy tymczasowej, zostanie ogłoszona przez organ regulacyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto nowa taryfa zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jelenia Góra, na stronie internetowej PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz udostępniona w biurze obsługi klienta w siedzibie Spółki.

Nowe taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w sposób opisany powyżej.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.