Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wewnętrzne instalacje wodociągowe po okresie bezruchu wody

17 kwietnia 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje Szanownych Odbiorców, że w przypadku zaprzestania lub ograniczenia do minimum  użytkowania wewnętrznych instalacji wodociągowych, na skutek sytuacji epidemicznej dot. COVID-19,  po okresie bezruchu wody przed przystąpieniem do powtórnej eksploatacji wewnętrznych instalacji wodnych  zaleca przepłukanie instalacji. Niezależnie od materiału z jakiego wykonana jest instalacja wodociągowa, niskie  prędkości przepływu i bezruch wody mogą wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych czyli barwy, mętności, smaku i zapachu wody.

Ze względów higienicznych przed ponownym uruchomieniem wewnętrznej instalacji wodociągowej zalecamy:

-  przepłukanie  instalacji wodnej. Płukanie należy prowadzić do momentu uzyskania wody o akceptowalnych właściwościach organoleptycznych.

-  przeczyszczenie lub wymianę dodatkowych filtrów zamontowanych na instalacji (jeśli takie są zamontowane).  

- czyszczenie perlatorów, wylewek baterii i pryszniców .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkiem właściciela/zarządcy budynku jest zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu wody w instalacjach wewnętrznych.

 

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.