Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Woda a koronawirus

17 kwietnia 2020

W związku z sytuacją epidemiczną  dotyczącą wirusa COVID-19 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje, że według najnowszych publikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)  nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie do picia. WHO potwierdza, że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus. Proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności wirusa COVID-19. Dzięki funkcjonującym procedurom dodatkowe środki bezpieczeństwa nie są potrzebne.

Woda dostarczana przez nasze Przedsiębiorstwo poddawana jest wysokosprawnym procesom dezynfekcji wody z użyciem podchlorynu sodu, a w Zakładzie Produkcji Wody „Sosnówka” dodatkowo również procesowi ozonowania. Woda dostarczana do naszych Odbiorców spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych organizmów.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl