Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zabezpieczenie instalacji wodociągowych przed mrozem

10 stycznia 2024

W związku z okresem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o.  w Jeleniej Górze, przypomina Właścicielom i Zarządcom Nieruchomości o zabezpieczeniu wodomierzy głównych, przyłączy wodociągowych oraz instalacji przed ich uszkodzeniem na skutek mrozu.

Należy zabezpieczyć instalację wodociągową poprzez: 

  • zamknięcie, uszczelnienie drzwi i okien w pomieszczeniu gdzie znajduje się instalacja wodociągowa, wodomierz;
  • utrzymywanie odpowiedniej  temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa (temperatura NIE powinna być niższa niż +4°C);
  • zabezpieczenie wodomierza izolacją cieplną w postaci styropianu, wełny mineralnej lub otuliny (jeżeli to konieczne); w sytuacji, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience, trzeba sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona;
  • zamknięcie zaworów oraz odwodnienie  instalacji wodociągowej wykorzystywanej tylko w okresie letnim.

Jeżeli doszłoby do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza, skutkującego utratą szczelności (wyciek wody), należy ten fakt zgłosić telefonicznie pod numerem 994 lub w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji Sieci Wodociągowej pod nr tel. 75-73-03-532, 75-73-03-533 lub 75-73-03-534.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.