Zmiana cen i stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków

24 września 2021

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.70.8.2021 z dnia 6 września 2021 r. zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jelenia Góra na okres 3 lat.

W dniu 24 września 2021 r. taryfa została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Link do publikacji BIP PGW Wody Polskie:

Nowe taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w sposób opisany powyżej.

Nowe ceny i stawki opłat mogą Państwo znaleźć w Strefie Klienta - zakładka Taryfa.
 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.