Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zmiana Zarządu i Rady Nadzorczej

1 lipca 2020

Uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 8 czerwca 2020 roku powołano Prezesa Zarządu Spółki na IX kadencję. Od dnia 23 czerwca 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni KATARZYNA WIERSKA-KUBERKA. 

Zgodnie z uchwałami z dnia 22 czerwca 2020 r. podjętymi przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze powołana została również nowa Rada Nadzorcza. 

Szczegółowe informację dotyczące organów Spólki dostępne są na stronie BIP.

 

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.