Ogłoszenie o pracę

4 sierpnia 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWCA-OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
DZIAŁ SERWISU TECHNICZNEGO

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku - min. 2 lata
 • aktualne uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych klasy III
 • prawo jazdy kat. B, BE, C, CE
 • karta kierowcy wydana przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych
 • ważne Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego
 • aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku
 • zaświadczenie, że kierowca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku

Podstawowy zakres zadań:

 1. eksploatacja koparko-ładowarki  zgodnie z przeznaczeniem
 2. przestrzeganie instrukcji eksploatacji koparko-ładowarki, pojazdu i urządzeń na nim zainstalowanych
 3. wypełnianie zgodnie z wykazaną pracą raportu pracy sprzętu / karty drogowej
 4. wykonywanie codziennej obsługi koparko-ładowarki / pojazdu
 5. utrzymywanie porządku w garażu uwzględniając przepisy bhp i p.poż
 6. dbanie o stan techniczny i estetykę koparko-ładowarki / pojazdu
 7. wykonywanie czynności pomocniczych przy usuwaniu awarii
 8. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych z charakterem wykonywanej pracy i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami

CV + klauzulę RODO (w załączniku) można dostarczyć do działu personalnego albo przesłać na adres kadry@wodnik.net.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 LISTOPADA 2022 roku.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.