Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wędrówki z WODNIK-iem

20 sierpnia 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze od wielu lat realizuje projekty popularyzujące postawy proekologiczne. Głównym kierunkiem jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji adresowanej do dzieci i młodzieży szkolnej. Środowisko przyrodnicze ulega ciągłym zmianom, a znaczna część tych procesów jest spowodowana przez człowieka. Na pozór proste czynności, które wykonujemy w codziennym życiu, również oddziałują na nasze otoczenie. Lepsze zrozumienie tych relacji rozwija umiejętność przewidywania skutków naszych działań, a kształtowanie świadomości i kultury ekologicznej umacnia poczucie odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

"Plusk!" jest pierwszą bajką edukacyjną z cyklu "Wędrówki z WODNIK-iem", przybliżającą dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym działalność PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. Na bazie powstałej bajki odbędą się edukacyjne warsztaty artystyczne w jeleniogórskich przedszkolach i szkołach podstawowych, podczas których uczniowie poznają Pluska i prześledzą jego działania. Przeczytanie bajki na zajęciach przedszkolnych i szkolnych będzie punktem wyjścia do udziału w praktycznych zajęciach, przygotowanych przez PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. Końcowym etapem realizowanego przedsięwzięcia będzie zwiedzanie obiektów Spółki tj. Miejskiej Oczyszczalni Ścieków czy Zakładu Uzdatniania Wody. 

Z przygodami małej Lenki i wodnika Pluska mogą Państwo zapoznać się już teraz w zakładce Ekologia znajdującej się na naszej stronie.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.