Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rok 2011

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

W dniu 15 grudnia 2011 r. dokonano wyboru oferty w postępowaniu JG-PR-2011-1 „Projektowanie, modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - etap II” złożonej przez firmę CADAGUA S.A. z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie BIP Spółki.

W dniu 30 sierpnia 2011 r. złożono 13 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic”. Wykaz złożonych wniosków znajduje się na stronie internetowej BIP Spółki.

W dniu 29 lipca 2011 r. wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące realizacji Kontraktu JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic” Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 03 sierpnia 2011 r. pod pozycją Dz. U./S S14703/08/2011 245047-2011-PL. Treść ogłoszenia oraz formularze dostępne na stronie internetowej BIP Spółki.

W dniu 18 kwietnia 2011 r. złożono 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - etap II”. Wykaz złożonych wniosków znajduje się na stronie internetowej BIP Spółki.

W dniu 23 marca 2011 r. wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące realizacji Kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - etap II”. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2011 r. pod pozycją Dz. U./S S60 97601-2011-PL. Treść ogłoszenia oraz formularze dostępne na stronie internetowej BIP Spółki.

W dniu 15 marca 2011 r. rozpoczęły się roboty budowlane w ramach kontraktu JG-PR-2010-1.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki”. Informacje o możliwych utrudnieniach dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych zamieszczane są na stronie internetowej Spółki w dziale „Aktualności”.

W dniu 1 marca 2011 r. rozpoczęły się roboty budowlane w ramach kontraktu JG-PR-2010-1.1 „Kanalizacja sanitarna - rejon osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni”. Informacje o możliwych utrudnieniach dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych zamieszczane są na stronie internetowej Spółki w dziale „Aktualności”.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.