Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rok 2012

W listopadzie 2012 r. rozpoczęły się roboty budowlane w ramach kontraktu JG-PR-2011-2.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej”. Harmonogram prowadzenia prac w ramach kontraktu dostępny jest na stronie internetowej Projektu w zakładce Plany robót -> Osiedle Pomorskie.

W listopadzie 2012 r. rozpoczęły się roboty budowlane w ramach kontraktu JG-PR-2011-3 „Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa”. Harmonogram prowadzenia prac w ramach kontraktu dostępny jest na stronie internetowej Projektu w zakładce Plany robót -> Sobieszów.

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - etap II”.

W dniu 21.08.2012 r. wydano Świadectwo Przejęcia dla robót w ramach kontraktu JG-PR-2010-1.1 „Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni”. Tym samym rozpoczął się 12-miesięczny okres zgłaszania wad.

Trwają roboty budowlane realizowane w ramach kontraktów JG-PR-2010-1.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i K. Miarki” i JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic”.

W dniu 24 sierpnia 2012 r. w jeleniogórskim Ratuszu PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. podpisało z konsorcjum firm PBGiE EGBUD Sp. z o.o. - lider konsorcjum oraz „BUSKOPOL” S.A. – partner konsorcjum dwa ostatnie kontrakty na roboty budowlane realizowane w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra", nr POIS.01.01.00-00-198/09 dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zdjęcia z przebiegu uroczystości można obejrzeć tutaj. Wartość kontraktu JG-PR-2011-2.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Os. Pomorskiego i ul. Warszawskiej” to 7 084 202,28 PLN brutto. Czas trwania - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach kontraktu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, o łącznej długości 8,8 km oraz przebudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami, o łącznej długości 2,2 km. Prace związane z budową kanalizacji będą przebiegać w obrębie ulic: Gdańskiej, Grudziądzkiej, Toruńskiej, Bydgoskiej, Tczewskiej, Spółdzielczej (do numeru 29-31-33), Okopowej, Warszawskiej, części ul. K. Miarki, Panieńskiej. Natomiast roboty związane z przebudową sieci wodociągowej będą prowadzone w obrębie ulic: Gdańskiej, Grudziądzkiej, Toruńskiej, Bydgoskiej i Tczewskiej. Wartość kontraktu JG-PR-2011-3 „Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa” to 20 061 509,42 PLN brutto. Czas trwania - 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zakres rzeczowy obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 24,0 km oraz 7 tłoczni w następujących rejonach: nieskanalizowana część ulic Cieplickiej, Chałubińskiego i Kamiennogórskiej oraz ul. Karkonoska (w granicach Sobieszowa), Młyńska, Pod Chojnikiem, Zamkowa, Marusarzówny, B. Czecha, Tetmajera, Bema, Os. Żeromskiego, Romera, Chopina, Heweliusza, Domeyki, Kolejowa i Polna. Rozpoczęcie robót w ramach obu kontraktów planowane jest na wrzesień b.r.

W dniu 04 lipca 2012 r., ze względu na wydłużenie terminu na rozliczenie udzielonego dofinansowania w formie zaliczki, został podpisany Aneks nr POIS.01.01.00-00-198/09-01 do Umowy o dofinansowanie Projektu.

W dniu 16 maja 2012 r. złożono 11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu JG-PR-2011-2.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Os. Pomorskiego i ul. Warszawskiej”. Wykaz złożonych wniosków znajduje się na stronie internetowej BIP Spółki.

W dniu 16 maja 2012 r. złożono 8 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu JG-PR-2011-3 „Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa”. Wykaz złożonych wniosków znajduje się na stronie internetowej BIP Spółki.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące realizacji kontraktów:

 1. Kontrakt JG-PR-2011-2.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Os. Pomorskiego i ul. Warszawskiej”,
 2. Kontrakt JG-PR-2011-3 „Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa”.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 kwietnia 2012 r. pod pozycją Dz. U./S S78 128913-2012-PL. Treść ogłoszenia oraz formularze dostępne na stronie internetowej BIP Spółki.

W dniu 2 marca 2012 r. rozpoczęły się roboty budowlane w ramach kontraktu JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic”. Harmonogram prowadzenia prac w ramach kontraktu dostępny jest na stronie internetowej Projektu w zakładce Plany robót -> Cieplice.

W dniu 22 lutego 2012 r. w jeleniogórskim Ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. a firmą CADAGUA S.A. na roboty budowlane realizowane w ramach Kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - etap II”.
W ramach kontraktu przewidziana jest budowa:

 • drugiego rurociągu tłocznego Dn800 od pompowni ścieków surowych do budynku kraty wtórnej i separatora piasku,
 • bliźniaczego reaktora biologicznego z wyposażeniem technologicznym,
 • dwóch bliźniaczych osadników wtórnych z wyposażeniem technologicznym,
 • nowej stacji wirówek z wyposażeniem technologicznym,
 • niezbędnych sieci międzyobiektowych

oraz

 • modernizacja budynku kraty wtórnej i separatora piasku z wymianą urządzeń technologicznych,
 • przebudowa rurociągu z piaskowników do komory rozdziału,
 • rozbudowa instalacji w pompowni osadu recyrkulowanego z dostawą i montażem dodatkowych pomp,
 • dobudowa komory rewizyjnej do studni czerpnej pompowni ścieków surowych.

W dniu 19 stycznia 2012 r. w siedzibie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze - Cieplicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. a konsorcjum firm PBGiE EGBUD Sp. z o.o.- lider konsorcjum oraz „BUSKOPOL” SA – partner konsorcjum, na roboty budowlane realizowane w ramach Kontraktu JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic”.

Kontrakt obejmuje działania w obrębie następujących ulic:

 • Jagiellońskiej, Zjednoczenia Narodowego, Rzemieślniczej, Przechodniej, Dworskiej, Oskara Langego, Sobieszowskiej, Dolnośląskiej, Lubańskiej, Książęcej, Sowińskiego, Dworcowej, Marcinkowskiego, Mieszka I, Harcerskiej, Sprzymierzonych, Korfantego, Staromiejskiej, gdzie wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 14,81 km oraz przebudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 16,46 km,
 • Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego), Cmentarnej, Wojewódzkiej, Spokojnej, Francuskiej, Cichej, Ceglanej, Ludowej, Łąkowej i Gminnej, gdzie wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 5,20 km.

W dniu 5 stycznia 2012 r. dokonano wyboru oferty w postępowaniu JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic” złożonej przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni (lider konsorcjum) oraz BUSKOPOL S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju. Szczegółowe informacje są zawarte na stronie BIP Spółki.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.