Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rok 2015

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

Grudzień 2015

 • w dniu 30 grudnia 2015 r. zakończono roboty budowlane w ramach kontraktu nr JG-PR-2015-5 i zgłoszono do odbioru.
 • w dniu 24 grudnia 2015 r. podpisano protokół odbioru końcowego na roboty wykonane w ramach kontraktu nr JG-PR-2015-7.
 • w dniu 17 grudnia 2015 r. podpisano protokół odbioru końcowego na roboty wykonane w ramach kontraktu nr JG-PR-2015-6.
 • w dniu 2 grudnia 2015 r. wydano Świadectwo Przejęcia dla robót wykonanych w ramach Kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze – etap II”.

Październik 2015 r.

 • zakończono rozruch technologiczny zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków. Badania przeprowadzone przez zewnętrzne laboratorium posiadające akredytację ILAC MRA PCA potwierdziły spełnienie założonych parametrów ścieków oczyszczonych, a tym samym zgodność z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014 poz. 1800) dla oczyszczalni o RLM powyżej 100 000.
 • w dniu 13 października 2015 r. podpisano kontrakt nr JG-PR-2015-5– „Budowa linii kablowej SN wraz z budową stacji oraz złącza kablowego SN” z firmą ELEKTROTIM S.A. , adres: ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław, na kwotę netto 969 000,00 zł (1 191 870,00 zł z VAT).
 • w dniu 9 października 2015 r. wydane zostało pozwolenie na użytkowanie pozostałych obiektów wybudowanych w ramach Kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze – etap II”.
 • w dniu 9 października 2015 r. podpisano kontrakt nr JG-PR-2015-6– „Zaprojektowanie i wykonanie poliestrowo-szklanego przykrycia zbiornika magazynowania osadu wraz z instalacją pozwalającą na wentylowanie przestrzeni pomiędzy zwierciadłem osadu, a przykryciem, na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze” z firmą EKOFINN-POL sp. z o. o., ul. Leśna 12, 80-297 Banino k/Gdańska, na kwotę netto 96 800,00 zł (119 064,00 zł z VAT).
 • zakończył się Okres Zgłaszania Wad dla kontraktu JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic”. W dniu 2 października 2015 r. wydano Świadectwo Wykonania dla robót objętych umową.
 • w dniu 1 października 2015 r. podpisano kontrakt JG-PR-2015-7– „Wykonanie remontu komory K-5, demontaż istniejących pomostów oraz dostawa i montaż nowych krat pomostowych krytych na piaskownikach wirowych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze” z firmą ALPIN SYSTEM Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Marek Pisarski, ul. Daszyńskiego 25/10, 58-500 Jelenia Góra, na kwotę netto 73 540,00 zł (90 454,20 zł z VAT).

Wrzesień 2015 r.

 • przeprowadzono - postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania dodatkowego pn. „Budowa linii kablowej SN
 • wraz z budową stacji oraz złącza kablowego SN”, w ramach którego przebudowany zostanie układ zasilania w energię elektryczną części obiektów Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Poprzez rozbudowę układu średniego napięcia z budową nowej stacji transformatorowej poprawiona zostanie efektywność (zmniejszone straty na przesyle) oraz bezpieczeństwo zasilania newralgicznych obiektów ciągu biologicznego.
 • przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania dodatkowego pn. „Wykonanie remontu komory K-5, demontaż istniejących pomostów oraz dostawa i montaż nowych krat pomostowych krytych na piaskownikach wirowych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze”. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości zapachowej piaskowników.
 • przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania dodatkowego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie poliestrowo-szklanego przykrycia zbiornika magazynowania osadu wraz z instalacją pozwalającą na wentylowanie przestrzeni pomiędzy zwierciadłem osadu, a przykryciem, na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze”. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości zapachowej zbiornika.
 • zakończył się Okres Zgłaszania Wad dla kontraktu JG-PR-2011-2.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej”. W dniu 10 września 2015 r. wydano Świadectwo Wykonania dla robót objętych umową.

Sierpień 2015 r.

 • zakończono zasadnicze roboty budowlane w ramach kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze – etap II”.

Lipiec 2015 r.

 • rozpoczęto rozruch obiektów i instalacji wybudowanych lub zmodernizowanych w ramach kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze – etap II”.
   

Czerwiec 2015 r.

 • w dniu 24 czerwca 2015 r. wydane zostało pozwolenie na użytkowanie nowego budynku wirówek.
 • zbliża się zakończenie kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”. Kontrakt przewidywał budowę drugiego ciągu części biologicznej oczyszczania ścieków, budowę nowej stacji odwadniania osadu i modernizację części obiektów istniejących.
 • Zakończono budowę nowego reaktora biologicznego i osadników wtórnych. W chwili obecnej trwają jeszcze prace przy montażu wyposażenia technologicznego.
 • Wybudowano nową stację odwadniania osadu oraz zakończono modernizację budynku kraty wtórnej i separatora piasku z wymianą urządzeń technologicznych.
 • Dobiegają końca prace przy rozbudowie instalacji w pompowni osadu recyrkulowanego (wraz z dostawą i montażem dodatkowych pomp) oraz budowie niezbędnych sieci międzyobiektowych.

Luty 2015 r.

 • W dniu 23 lutego 2015 r. wydano Świadectwo Przejęcia dla robót wykonanych w ramach kontraktu JG-PR-2011-3 „Kanalizacja sanitarna – rejon Sobieszowa”. Tym samym rozpoczął się 12-miesięczny okres zgłaszania wad.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.