Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rok 2014

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

Październik 2014 r. – na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków włączono do eksploatacji przebudowaną linię 110 kv kolidującą z nowobudowanymi obiektami. Usunięcie kolizji umożliwiło dokończenie robót konstrukcyjnych w obrębie reaktora biologicznego oraz rozpoczęcie budowy osadników wtórnych.

W dniu 18 września 2014 r. wydano Świadectwo Wykonania dla kontraktu JG-PR-2010-1.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki”, co oznacza zakończenie robót i potwierdza usunięcie wszelkich wad w robotach ujawnionych w okresie zgłaszania wad.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został zawarty Aneks nr POIS.01.01.00-00-198/09-03 do Umowy o dofinansowanie Projektu, dotyczący zmiany terminu zakończenia inwestycji z 31.12.2014 r. na 30.09.2015 r. Zmiana ta nie ma wpływu na końcową datę kwalifikowalności wydatków oraz termin rozliczenia efektu ekologicznego.

W dniu 20 sierpnia 2014 r. wydano Świadectwo Przejęcia dla robót wykonanych w ramach kontraktu JG-PR-2011-2.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej”. Tym samym rozpoczął się 12-miesięczny okres zgłaszania wad.

W dniu 19 sierpnia 2014 r. wydano Świadectwo Przejęcia dla robót wykonanych w ramach kontraktu JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon lewobrzeżnych Cieplic”. Tym samym rozpoczął się 12-miesięczny okres zgłaszania wad.
 

Trwają prace prowadzone w ramach kontraktu JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”. Obecnie dobiegają końca prace ogólnobudowlane w obrębie nowo powstającej stacji odwadniania osadu, prowadzone są roboty żelbetowe na nowym bioreaktorze i trwa budowa sieci międzyobiektowych. Na finiszu są prace związane z modernizacją budynku krat wtórnych.

Na półmetku są roboty budowlane prowadzone w ramach kontraktu JG-PR-2011-3 „Kanalizacja sanitarna – rejon Sobieszowa”.

Ku końcowi zbliżają się roboty budowlane realizowane w ramach kontraktów JG-PR-2011-2.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej” i JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon lewobrzeżnych Cieplic”.

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.